SANAT SEKAISIN Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä

33,00 

Tekijät: Timo Ahonen, Tiina Siiskonen & Tuija Aro (toim.)
Kustantaja: PS-Kustannus
Vuosi: 2001
Käyttötarkoitus: Ammattikirjallisuus, opetuksen järjestäminen, oppikirja, käsikirja
Kohderyhmä: Erityisopettajat, opettajat, esi- ja alkuopetus, psykologit, varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, terapeutit, opiskelijat, tutkijat
ISBN: 952-451-023-5
Hinta: 33 EUROA

1 varastossa

Kuvaus

Kielelliset oppimisvaikeudet ovat yksi keskeisimmistä lasten koulunkäyntiä haittaavista tekijöistä. Tässä erityisesti käytännön työntekijöille suunnatussa teoksessa tarkastellaan dysfaattisten vaikeuksien ilmenemismuotoja ja annetaan konkreettisia vihjeitä ja työvälineitä erityisesti koulun alkuvaiheen opettajien käyttöön. Kirjan kirjoittajat ovat alan kokeneita opettajia, terapeutteja ja tutkijoita. Käytännöllisyydessään kirja on hyödyllinen tietolähde myös kielihäiriöisten lasten vanhemmille ja kaikille näiden lasten parissa työskenteleville. Kirjassa on 264 sivua.

Kirja kuuluu kolmiosaiseen kirjasarjaan, jossa tarkastellaan kielellisten vaikeuksien ilmenemistä varhaislapsuudesta nuoruusikään ja aikuisuuteen saakka. Pääpaino sarjassa on tutkimustietoon ja kokemukseen perustuvan tiedon tuomisessa arjen, opetuksen ja kuntoutuksen tueksi.
JOKO SE PUHUU? – Kielen kehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa
YMMÄRSINKÖ OIKEIN Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä

Lisätiedot

Paino 0.6 kg