Tukitoimimalli itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukemiseen koulussa 23.11.2020 Helsinki

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

Kuvaus

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Original Sokos Hotel Tripla Pasila, Fredikanterassi 1 B, Helsinki

KOHDERYHMÄT
Koulutus soveltuu peruskouluikäisten lasten ja nuorten parissa työskenteleville opetus- ja kasvatusalan sekä oppilashuollon ammattilaisille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen käsitteitä ja opitaan ymmärtämään paremmin näiden taitojen kehitystä ja vaikeuksia kouluiässä. Koulutuksessa tutustutaan tukitoimien järjestämisen malliin itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen, erityisesti käyttäytymisen ja oppimisen säätelyn, tukemiseksi kouluissa. Toimintamalli antaa raamit tukitoimien johdonmukaiselle suunnittelulle, toteuttamiselle ja seurannalle. Tuen muodot jaetaan mallissa kolmeen askeleeseen, joissa huomio kiinnitetään toisaalta ympäristön muokkaamiseen itsesäätelyä tukevaksi, toisaalta yksilön taitojen tukemiseen:

  1. Toiminnan suunnan tukeminen – Mitä minulta odotetaan?
  2. Motivaation tukeminen – Mitä toiminnastani seuraa?
  3. Kapasiteetin tukeminen – Mitä taitoja tarvitsen?

Olennainen kysymys on, miten lasta ympäröivät aikuiset voivat toimia niin, että toiminta tukee lasten ja nuorten säätelytaitojen kehitystä, vahvistaa heidän kykyään toimia vaihtuvissa tilanteissa ja mahdollistaa itsesäätelyn onnistumisen. Itsesäätely nähdään vuorovaikutteisena ja koko ajan kehittyvänä taitona. Onnistunut itsesäätely syntyy, kun ympäristön vaatimukset ja yksilön taidot kohtaavat ja vastaavat toisiaan riittävän hyvin.

KOULUTTAJA
Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

KOULUTUSPÄIVÄN AIKATAULU
Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 8.30. Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.45.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 190 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivän jälkeen.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Toivomme ilmoittautumista kolme viikkoa ennen koulutuspäivää. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivän jälkeen.