Tukitoimimalli itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukemiseen koulussa 9.11. ja 23.11.2020 webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

Kuvaus

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Webinaari, koulutus koostuu kahdesta osasta  9.11.2020 on 5 x 45 minuuttinen webinaari, josta tehdään myös tallenne myöhemmin katsottavaksi.  23.11. on pienryhmissä 3 x 90 minuutin työnohjauksellinen työskentely liittyen menetelmän työvälineisiin ja työtapoihin.

KOHDERYHMÄT
Koulutus soveltuu peruskouluikäisten lasten ja nuorten parissa työskenteleville opetus- ja kasvatusalan sekä oppilashuollon ammattilaisille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen käsitteitä ja opitaan ymmärtämään paremmin näiden taitojen kehitystä ja vaikeuksia kouluiässä. Koulutuksessa tutustutaan tukitoimien järjestämisen malliin itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen, erityisesti käyttäytymisen ja oppimisen säätelyn, tukemiseksi kouluissa. Toimintamalli antaa raamit tukitoimien johdonmukaiselle suunnittelulle, toteuttamiselle ja seurannalle. Tuen muodot jaetaan mallissa kolmeen askeleeseen, joissa huomio kiinnitetään toisaalta ympäristön muokkaamiseen itsesäätelyä tukevaksi, toisaalta yksilön taitojen tukemiseen:

  1. Toiminnan suunnan tukeminen – Mitä minulta odotetaan?
  2. Motivaation tukeminen – Mitä toiminnastani seuraa?
  3. Kapasiteetin tukeminen – Mitä taitoja tarvitsen?

Olennainen kysymys on, miten lasta ympäröivät aikuiset voivat toimia niin, että toiminta tukee lasten ja nuorten säätelytaitojen kehitystä, vahvistaa heidän kykyään toimia vaihtuvissa tilanteissa ja mahdollistaa itsesäätelyn onnistumisen. Itsesäätely nähdään vuorovaikutteisena ja koko ajan kehittyvänä taitona. Onnistunut itsesäätely syntyy, kun ympäristön vaatimukset ja yksilön taidot kohtaavat ja vastaavat toisiaan riittävän hyvin.

KOULUTTAJA
Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

KOULUTUSPÄIVÄN AIKATAULU
Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 8.30. Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.45.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 160 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivän jälkeen.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Toivomme ilmoittautumista kolme viikkoa ennen koulutuspäivää. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivän jälkeen.