Tukitoimimalli itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukemiseen koulussa, webinaarit 11.10. ja 15.11.2021

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Koulutuksen hinta on 165 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin. Koulutuksen laskutamme vasta jälkikäteen.

Kuvaus

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Webinaari, koulutus koostuu kahdesta osasta: 11.10.2021 klo 9-14 on 5 x 45 minuuttinen luentowebinaari, josta tehdään myös tallenne myöhemmin katsottavaksi ja 15.11.2021 on pienryhmissä 2 x 45 minuutin työnohjauksellinen työskentely liittyen menetelmän työvälineisiin ja työtapoihin. Pienryhmien konsultaatiotapaamisten (1,5h/ryhmä) tarkemmat kellonajat 15.11.2021 koulutuspäivänä ilmoitetaan osallistujille noin kaksi viikkoa aikaisemmin.

KOHDERYHMÄT
Koulutus soveltuu peruskouluikäisten lasten ja nuorten parissa työskenteleville opetus- ja kasvatusalan sekä oppilashuollon ammattilaisille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen käsitteitä ja opitaan ymmärtämään paremmin näiden taitojen kehitystä ja vaikeuksia kouluiässä. Koulutuksessa tutustutaan tukitoimien järjestämisen malliin itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen, erityisesti käyttäytymisen ja oppimisen säätelyn, tukemiseksi kouluissa. Toimintamalli antaa raamit tukitoimien johdonmukaiselle suunnittelulle, toteuttamiselle ja seurannalle. Tuen muodot jaetaan mallissa kolmeen askeleeseen, joissa huomio kiinnitetään toisaalta ympäristön muokkaamiseen itsesäätelyä tukevaksi, toisaalta yksilön taitojen tukemiseen:

  1. Toiminnan suunnan tukeminen – Mitä minulta odotetaan?
  2. Motivaation tukeminen – Mitä toiminnastani seuraa?
  3. Kapasiteetin tukeminen – Mitä taitoja tarvitsen?

Olennainen kysymys on, miten lasta ympäröivät aikuiset voivat toimia niin, että toiminta tukee lasten ja nuorten säätelytaitojen kehitystä, vahvistaa heidän kykyään toimia vaihtuvissa tilanteissa ja mahdollistaa itsesäätelyn onnistumisen. Itsesäätely nähdään vuorovaikutteisena ja koko ajan kehittyvänä taitona. Onnistunut itsesäätely syntyy, kun ympäristön vaatimukset ja yksilön taidot kohtaavat ja vastaavat toisiaan riittävän hyvin.

KOULUTTAJA
Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 165 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuksen jälkeen.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Toivomme ilmoittautumista kolme viikkoa ennen koulutuspäivää. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivän jälkeen.