UBS: HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn 2 sp, 9.10.2020 Vasa

Kuvaus

PLATS FÖR UTBILDNINGEN
Original Sokos Hotel Royal Vaasa, Hovioikeudenpuistikko 18, Vasa

MÅLGRUPP
Personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg som arbetar eller kan arbeta konsultativt samt psykologer som jobbar inom förskoleverksamhet och barnomsorg.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
Utvecklingen av uppmärksamhet och exekutiva funktioner
Stödåtgärder för uppmärksamhetssvårigheter
Konsultationsmodell för planering av stödåtgärder
Konsultationsträffarnas förlopp och innehåll
Förverkligande av stödet i daghem och förskola

I fortbildningen ingår förutom föreläsningar dokumentering av eget arbete.

UTBILDARE
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

PRELIMINÄR TIDTABELL FÖR FORTBILDNINGSTILLFÄLLENA
Det första utbildningstillfället är i Vasa fredag den 9.10 2020. Det andra fortbildningstillfället bestäms med deltagarna. Utbildningen börjar kl 09 och slutar kl 15.

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Deltagarna eller deltagarnas arbetsplats står för rese-, övernattnings och måltidskostnader.

ANMÄLAN
Antalet platser är begränsade och deltagarna väljs ut i den ordning de anmält sig.

FÖRFRÅGAN TILL DELTAGARNA I UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONALUTBILDNING

Utbildningsstyrelsen som finansierar utbildningen kräver bakgrundsinformation om alla deltagare. Därför samlar vi denna information från dig och rapporterar den till Utbildningsstyrelsen som en samling av icke-identifierbara deltagare.
Om du svarade "annat" på ditt modersmål, ange här vad.
Om du svarade "annat", ange här vad.
https://koju.nmi.fi/yhteystiedot/dataskyddsbeskrivning/