UBS: Kartläggning av och stödåtgärder vid inlärningssvårigheter i skolor och daghem 1sp 16.3.2022 webinarie

Kuvaus

MÅLGRUPP
Lärare i grundskolan (främst åk F-6), talterapeuter och psykologer

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL

  • Senaste forskningen om läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheter
  • Identifiering och analys av läs- , skriv- och benämningssvårigheter med hjälp av de finlandssvenska kartläggningsmaterialen ILS – Individuell Läsning och Skrivning och SSB – Test i Snabb Seriell Benämning
  • Praktiska övningar med kartläggningsmaterialen ILS och SSB
  • Åtgärder för att bättre kunna stöda elevers läs- och skrivutveckling i samband med läs- och skrivsvårigheter

Program
9.00 – 10.00 Vad säger senaste forskning om läs- och skrivutvecklingen hos finlandssvenska barn?
10.00 – 11.00 Kartläggningsmaterialet ILS – Individuell Läsning och Skrivning.
Hur kan vi med hjälp av kartläggningsmaterialet ILS bättre stöda elevers läs- och skrivutveckling samt upptäcka eventuella svårigheter i den?
11.00 – 12.00 Lunchpaus
12.00 – 13.00 Praktiska övningar med kartläggningsmaterialet ILS
13.00 – 13.30 Vad är benämningsförmåga och benämningssvårigheter?
13.30 – 13.45 Paus
13.45 – 14.30 Materialet SSB – Test i Snabb Seriell Benämning
Praktiska övningar med materialet SSB
14.30 – 15.00 Sammanfattning och avslutning

UTBILDARE
Pia Vataja, klass- och speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet
Ann-Katrine Risberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Åbo Akademi, Niilo Mäki Institutet

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna.

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag för fortbildningen är tre veckor före utbildningsdatum