UBS: Kartläggning av och stödåtgärder vid inlärningssvårigheter i skolor och daghem 18.11.2020, 1sp ordnas på distans

Kuvaus

MÅLGRUPP
Lärare i grundskolan (främst åk F-6), talterapeuter och psykologer

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
Läs,- skriv- och benämningsutvecklingen hos 7-11-åringar
Benämningssvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter
Material för kartläggning och uppföljning av läsning och skrivning för årskurserna 1, 2, 3 och 5
Material för kartläggning och uppföljning av benämningsförmåga för 6-11 åriga barn

Program
9.00 – 10.00 Vad säger senaste forskning om läs- och skrivutvecklingen hos finlandssvenska barn?
10.00 – 11.00 Kartläggningsmaterialet ILS – Individuell Läsning och Skrivning.
Hur kan vi med hjälp av kartläggningsmaterialet ILS bättre stöda elevers läs- och skrivutveckling samt upptäcka eventuella svårigheter i den?
11.00 – 12.00 Lunchpaus
12.00 – 13.00 Praktiska övningar med kartläggningsmaterialet ILS
13.00 – 13.30 Vad är benämningsförmåga och benämningssvårigheter?
13.30 – 13.45 Paus
13.45 – 14.30 Materialet SSB – Test i Snabb Seriell Benämning
Praktiska övningar med materialet SSB
14.30 – 15.00 Sammanfattning och avslutning

UTBILDARE
Pia Vataja, klass- och speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet
Laura Plyhm, projektarbetare, PeM, Niilo Mäki Institute

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna.

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag för fortbildningen är tre veckor före utbildningsdatum

FÖRFRÅGAN TILL DELTAGARNA I UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONALUTBILDNING

Utbildningsstyrelsen som finansierar utbildningen kräver bakgrundsinformation om alla deltagare. Därför samlar vi denna information från dig och rapporterar den till Utbildningsstyrelsen som en samling av icke-identifierbara deltagare.
Om du svarade "annat" på ditt modersmål, ange här vad.
Om du svarade "annat", ange här vad.
https://koju.nmi.fi/yhteystiedot/dataskyddsbeskrivning/