UBS: Matematiksvårigheter – Kartläggning, stöd och uppföljning 1sp 23.10.2020 fortbildningen ordnas på distans

Kuvaus

PLATS FÖR UTBILDNINGEN
fortbildningen ordnas på distans

MÅLGRUPP
Klasslärare och speciallärare

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
Senaste rönen om matematiksvårigheter
Så kan du främja barns utveckling och lärande och förebygga framtida svårigheter inom matematik hos barn
Att utreda matematiksvårigheter
Framgångsrika metoder och förhållningssätt som stöttar och främjar elevers engagemang och motivation för matematik

UTBILDARE
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

PRELIMINÄR TIDTABELL FÖR FORTBILDNINGSTILLFÄLLENA
Utbildningen börjar kl 09 och slutar kl 15.

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna.

ANMÄLAN
Antalet platser är begränsade och deltagarna väljs ut i den ordning de anmält sig.

FÖRFRÅGAN TILL DELTAGARNA I UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONALUTBILDNING

Utbildningsstyrelsen som finansierar utbildningen kräver bakgrundsinformation om alla deltagare. Därför samlar vi denna information från dig och rapporterar den till Utbildningsstyrelsen som en samling av icke-identifierbara deltagare.
Om du svarade "annat" på ditt modersmål, ange här vad.
Om du svarade "annat", ange här vad.
https://koju.nmi.fi/yhteystiedot/dataskyddsbeskrivning/