UBS: Samundervisning: Att bemöta elever med särskilda behov inom allmän undervisning – samordnad undervisning, kompanjonlärarskap och flexibla undervisningsgrupper (1 sp) 29.3.2023 webbinarium

Kuvaus

PLATS FÖR UTBILDNINGEN
Webbinarium

MÅLGRUPP: Speciallärare, klasslärare och ämneslärare som är intresserade av att pröva samundervisning och kompanjonlärarskap i sitt jobb. Delta gärna i form av arbetspar som också kan pröva verksamhetsmodeller i praktiken. Det är dock möjligt att delta även utan arbetspar.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH UPPGIFT:
Utbildningen fokuserar på samundervisning och kompanjonlärarskap; forskning, planering och arbetssätt. Intensifierat och särskilt stöd kan förverkligas även inom allmänundervisningen genom flexibla grupperingar och omfördelning av undervisningsresurserna. Dessutom diskuteras hur man på skolnivå stöder samundervisning. Vi tar även upp praktiska exempel på och erfarenheter av modeller för samundervisning från olika håll i Finland. Deltagarna får även planera och utveckla en egen samundervisningsmodell eller vidareutveckla en modell som de redan använder.

UTBILDARE:
Kronberg Nea, PeM, speciallärare, projektforskare, doktorand vid Jyväskylä universitet, Niilo Mäki Institutet
Pia Vataja PeM, klass- och speciallärare, projektforskare, doktorand vid Jyväskylä universitet, Niilo Mäki Institutet

PRELIMINÄR TIDTABELL FÖR FORTBILDNINGSTILLFÄLLENA
Utbildningen börjar kl 09 och slutar kl 15.

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Deltagaren/deltagarens arbetsplats står för eventuella rese-, logi- och måltidskostnader och eventuella vikariekostnader.

Antalet platser är begränsade och deltagarna väljs ut i den ordning de anmält sig.

Telefonnumret läggs inte in i vårt kundregister och används enbart för att informera i oförutsedda situationer (t.ex. plötslig inställd utbildning).

FÖRFRÅGAN TILL DELTAGARNA I UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONALUTBILDNING

Utbildningsstyrelsen som finansierar utbildningen kräver bakgrundsinformation om alla deltagare. Därför samlar vi denna information från dig och rapporterar den till Utbildningsstyrelsen som en samling av icke-identifierbara deltagare.
Om du svarade "annat" på ditt modersmål, ange här vad.
Om du svarade "annat", ange här vad.
personal inom yrkesutbildningen
Om du svarade "annat", ange här vad.
https://koju.nmi.fi/yhteystiedot/dataskyddsbeskrivning/