UBS: Skolning i användning av materialen ILS och SSB för åk 1-5 14.2.2024 webbinarium

Kuvaus

PLATS FÖR UTBILDNINGEN
webbinarium

MÅLGRUPP: Klass- och speciallärare i åk 1–5.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Senaste forskningen om läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheter.
Identifiering och analys av läs- , skriv- och benämningssvårigheter med hjälp av de finlandssvenska kartläggningsmaterialen ILS – Individuell Läsning och Skrivning och SSB – Test i Snabb Seriell Benämning.
Praktiska övningar med kartläggningsmaterialen ILS och SSB.
Åtgärder för att bättre kunna stöda elevers läs- och skrivutveckling i samband med läs- och skrivsvårigheter.

UTBILDARE:
Pia Vataja, klass- och speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet
Ann-Katrine Risberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Åbo Akademi

PRELIMINÄR TIDTABELL FÖR FORTBILDNINGSTILLFÄLLENA
Utbildningen börjar kl 09 och slutar kl 15.

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Deltagaren/deltagarens arbetsplats står för eventuella rese-, logi- och måltidskostnader och eventuella vikariekostnader.

Målgruppen är personalen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och det fria bildningsarbetet. Fortbildningsverksamheten riktar sig alltså till rektorer, lärare och studiehandledare samt stödtjänsternas personal, såsom skolkuratorer och skolpsykologer, ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet, skolgångsbiträden och internatföreståndare.

Antalet platser är begränsade och deltagarna väljs ut i den ordning de anmält sig.

Telefonnumret läggs inte in i vårt kundregister och används enbart för att informera i oförutsedda situationer (t.ex. plötslig inställd utbildning).

FÖRFRÅGAN TILL DELTAGARNA I UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONALUTBILDNING

Utbildningsstyrelsen som finansierar utbildningen kräver bakgrundsinformation om alla deltagare. Därför samlar vi denna information från dig och rapporterar den till Utbildningsstyrelsen som en samling av icke-identifierbara deltagare.
Om du svarade "annat" på ditt modersmål, ange här vad.
Om du svarade "annat", ange här vad.
personal inom yrkesutbildningen
Om du svarade "annat", ange här vad.
https://koju.nmi.fi/yhteystiedot/dataskyddsbeskrivning/