UBS: Spel-Ett och Spel-Ett läsflyt som stöd för läsutvecklingen 1 sp 1.2 och 8.2.2024 webbinarium

Kuvaus

PLATS FÖR UTBILDNINGEN
webbinarium

MÅLGRUPP: Klass- och speciallärare i åk 1–3.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Under fortbildningen presenteras de finlandssvenska spelen Spel-Ett, som tränar bokstav-ljud kopplingar och läsning av korta ord, samt Spel-Ett läsflyt, som tar vid då läskoden är knäckt men läsningen behöver mer fart och flyt.

Under fortbildningen går vi igenom teorier om läsinlärning som Spel-Ett baseras på och forskningsresultat relaterade till spelet. Dessutom presenteras teori om utvecklingen av läsflyt och funktioner och övningsformer i Spel-Ett läsflyt. Vi presenterar också erfarenheter från interventionsstudien där Spel-Ett läsflyt prövades med finlandssvenska elever och deras speciallärare. Ytterligare ingår praktisk handledning i användningen av spelen.

UTBILDARE:
Nea Kronberg, PeM, speciallärare, projektforskare, doktorand vid Jyväskylä universitet, Niilo Mäki Institutet

PRELIMINÄR TIDTABELL FÖR FORTBILDNINGSTILLFÄLLENA
Kl 12 – 14.15 med paus

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Deltagaren/deltagarens arbetsplats står för eventuella rese-, logi- och måltidskostnader och eventuella vikariekostnader.

Antalet platser är begränsade och deltagarna väljs ut i den ordning de anmält sig.

Telefonnumret läggs inte in i vårt kundregister och används enbart för att informera i oförutsedda situationer (t.ex. plötslig inställd utbildning).

FÖRFRÅGAN TILL DELTAGARNA I UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONALUTBILDNING

Utbildningsstyrelsen som finansierar utbildningen kräver bakgrundsinformation om alla deltagare. Därför samlar vi denna information från dig och rapporterar den till Utbildningsstyrelsen som en samling av icke-identifierbara deltagare.
Om du svarade "annat" på ditt modersmål, ange här vad.
Om du svarade "annat", ange här vad.
personal inom yrkesutbildningen
Om du svarade "annat", ange här vad.
https://koju.nmi.fi/yhteystiedot/dataskyddsbeskrivning/