VIKKE suomalaisen viittomakielen harjoitusmateriaalin käyttökoulutus 3.11., 7.11., 22.11. ja 1.12.2023 webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Koulutuksen hinta on 540 euroa.

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Koulutus toteutetaan webinaarina.

KOHDERYHMÄT
Viittomakieltä omaksuvien lasten parissa työskentelevät eri alojen ammattilaiset kuten opettajat, erityisopettajat, puheterapeutit, koulunkäynnin ohjaajat, avustajat, koulupsykologit, viittomakielen tulkit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Uusi lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen tukemiseen suunnattu verkkopohjainen harjoitusmateriaali on suunniteltu ja rakennettu VIKKE-hankkeessa tukemaan lasten ja perheiden suomalaisen viittomakielen kehitystä. Materiaalissa olevien tehtävien ja pelillisten harjoitusten avulla voidaan tutustuttaa lapsi ja vanhemmat suomalaisen viittomakielen rakenteeseen sekä viittomistoon. Materiaali sisältää viittomistoon ja suomalaisen viittomakielen rakenteeseen liittyviä monipuolisia harjoituksia ja pelejä, joita lapsi voi toteuttaa itsenäisesti tai yhdessä koko ryhmän tai perheen kanssa opettajan tai kuntouttajan johdolla. Materiaalia voidaan hyödyntää osana suomalaisen viittomakielen äidinkielen opetusta, perheille suunnattua suomalaisen viittomakielen perheopetusta tai viittomakielisen lapsen kielellistä kuntoutusta.

Koulutuksessa perehdytään lasten viittomakielen omaksumiseen ja kehitykseen, viittomakielen harjoitusmateriaalin sisältöön sekä materiaalin hyödyntämiseen osana lapsen ja perheen suomalaisen viittomakielen kehityksen tukemista. Koulutukseen sisältyy kolme webinaaria. Webinaarien välillä osallistujat tutustuvat itsenäisesti harjoitusmateriaaliin sekä materiaalin käyttöön osana viittomakielen opetusta. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ennen koulutuksen alkua lapsen tai perheen, jonka kanssa kokeilevat käytännössä harjoitusmateriaalin hyödyntämistä osana viittomakielen opetusta tai kielellistä kuntoutusta. Koulutuksessa pohditaan myös yhteisesti erilaisia keinoja lasten viittomakielen kehityksen tukemiseen. Lisätietoja harjoitusohjelmasta https://koju.nmi.fi/tuote/vikke-harjoitusohjelma/

KOULUTTAJA
Laura Kanto, FT, puheterapeutti, tutkijatohtori, projektinvetäjä, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto
Henna Syrjälä, suomalaisen viittomakielen maisteri, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUSPÄIVIEN AIKATAULU
perjantai 3.11.2023 tapaaminen webinaarina klo 9-15, Laura Kanto
tiistai 7.11. 2023 tapaaminen webinaarina klo 9-15, Henna Syrjälä
keskiviikko 22.11.2023 pienryhmätapaamiset webinaarina, klo 12-16, Laura Kanto ja Henna Syrjälä
perjantai 1.12.2023 tapaaminen webinaarina klo 9-15, Laura Kanto

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 540 euroa. Hinta sisältää webinaarit sekä luentomateriaalin sähköisessä muodossa. Laskutamme koulutuksen vasta jälkikäteen.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivän jälkeen.