Viittomakielen omaksuminen ja kehitys, webinaarit 25.3 ja 13.4.2021

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Koulutuksen hinta on 240 euroa.

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Koulutus toteutetaan kahtena webinaari-iltapäivänä.

KOHDERYHMÄT
Viittomakieltä omaksuvien lasten parissa työskentelevät eri alojen ammattilaiset kuten opettajat, erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat, avustajat, terapeutit, psykologit ja järjestötyöntekijät sekä muut asiasta kiinnostuneet.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Viittomakieltä omaksuvien lasten joukko on hyvin heterogeeninen ja tietoa suomalaisen viittomakielen omaksumisesta ja kehityksestä on saatavilla vielä varsin niukasti. Koulutus antaa tietoa lasten suomalaisen viittomakielen omaksumista ja kehitystä sekä kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan viittomakielisen varhaisen vuorovaikutuksen piirteitä, viittomakieltä omaksuvien lasten kaksi- ja monikielisyyttä sekä esitellään VIKKE-hankkeessa laadittuja lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointimateriaaleja.

Koulutu
s tulkataan suomalaiselle viittomakielelle.

KOULUTTAJA
Laura Kanto, FT, puheterapeutti, tutkijatohtori, projektinvetäjä, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
11.45 yhteyksien testaus alkaa
12.00-13.15 koulutus alkaa
15 min tauko
13.30-14.30 koulutus jatkuu
30 min tauko
15.00-15.45 koulutus jatkuu.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 240 euroa. Hinta sisältää kaksi webinaari-iltapäivää sekä luentomateriaalin sähköisessä muodossa. Laskutamme koulutuksen vasta jälkikäteen.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutus toteutuu. Toivomme ilmoittautumista mahdollisimman pian. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivän jälkeen.