Yhteispeli – osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen tunne- ja vuorovaikustaitojen avulla 2020-2021 koulutuspäivät

Tämä sivu täydentyy Yhteispeli -koulutushankkeen 2020-2021 ajankohdista, koulutuspaikoista ja materiaaleista, kouluvierailupäivistä ja muusta infosta. Koulutuspäivät pyritään syksyllä 2021 toteuttamaan lähikoulutuksina.

Hyvinvointia kouluyhteisöön – koulutukset esimiehille :

Koulutuksiin osallistuvat rehtorit saavat tukea koulun kehittämisprosessin johtamiseen sekä hyvinvoivan kouluyhteisön luomiseen. Kultakin koululta rehtorikoulutuksiin voi osallistua rehtorin lisäksi yksi opettaja (ei pakollinen), ja he työparina suunnittelevat koulunsa työyhteisön koulutustoimintaa. Alueellisia koulutuspäiviä on kolme ja ne järjestetään kahdella eri paikkakunnalla.

Alueellisten koulutusten sisällöt/koulutettavat toimintatavat ovat: YS- ajan suunnittelu, koulun kehittäminen, työyhteisökokous, pikkukurssit ja huoltamo. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet rehtorit saavat omalla koululla toteutettavien lähikoulutuspäivien aikana lisäkoulutusta muutoksen johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen aloittamiseen. Koulutukseen sisältyy YS-ajan suunnitteluun ja koulun kehittämiseen liittyviä itsenäisiä
välitöitä.

Ensimmäiset alueelliset rehtorikoulutukset toteutetaan 10.12.2020 ja 11.12.2020 webinaareina!

Webinaaripäivät toteutetaan klo: 9.30-14.30 (lounastauko 11.30-12.30).
Luentomateriaali

Kouluttajina toimivat Paula Alasuvanto ja Minna Mustakallio-Sorvari.

Toiset alueelliset rehtorikoulutukset toteutetaan 6.9.2021 Tampereella ja 7.9.2021 Helsingissä!

Koulutuspäivät ovat sisällöltään samanlaisia ja rehtori ja työpari voivat valita, kumpaan päivään osallistuvat.
Koulutuspäivät toteutetaan klo 10.00-15.30.

Ilmoittautuminen 6.9.2021 Tampereelle
(Koulutuspaikka: Technopolis, Enqvist A & B, Kalevantie 2, Yliopistonrinne 1, Tampere)
Ilmoittautuminen 7.9.2021 Helsinkiin
(Koulutuspaikka: Technopolis, Edison 2, Tekniikantie 14, Innopoli 2, Espoo)

Kouluttajina toimivat Paula Alasuvanto ja Minna Mustakallio-Sorvari.

Rehtoreiden kolmannet alueelliset koulutuspäivät toteutetaan:
2.11.2021 Tampereella
(Koulutuspaikka: Technopolis, Enqvist A & B, Kalevantie 2, Yliopistonrinne 1, Tampere)
3.11.2021 Helsingissä
(Koulutuspaikka: Technopolis, Kotler, Hiilikatu 3, Helsinki)
Koulutuspäivät toteutetaan klo 10.00-15.30. Koulutuspäivät ovat sisällöltään samanlaisia ja rehtori ja työpari voivat valita, kumpaan päivään osallistuvat.
Kouluttajina toimivat Paula Alasuvanto ja Sari Alanen.

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille -koulutukset opettajille:

Opettajakoulutuksissa koulutettaville tarjotaan käytännönläheisiä toimintatapoja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä sujuvaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Koulutukset koostuvat kolmesta koulutuspäivästä ja koulutuksia järjestetään kahdella eri paikkakunnalla (toisaiseksi webinaareina). Kultakin koulutushankkeessa mukana olevalta koululta opettajien alueellisiin koulutuksiin voi osallistua 2-4 opettajaa.

Alueellisten koulutusten sisällöt/koulutettavat Yhteispelin toimintatavat ovat: tutustumistapaaminen, vanhempainilta, luokkapiiri, teen itse, teemme yhdessä. Toimintatavoista löytyy lisätietoa Yhteispeli -käsikirjasta, johon löytyy linkki sivun alaosasta. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet opettajat saavat lisäkoulutusta lähikoulutuspäivien aikana uusien toimintatapojen käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä ja työnsä reflektoinnissa. Koulutukseen sisältyy myös opettajien itsenäisesti tekemiä välitöitä tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Kohderyhmänä on opetushenkilöstö, erityisesti luokanopettajat, mutta myös yläkoulun opettajat voivat osallistua

Ensimmäiset alueelliset opettajakoulutukset toteutetaan 1.2.2021 ja 2.2.2021 ja 3.2.2021 webinaareina!
Webinaaripäivät toteutetaan klo: 9.30-14.30 (lounastauko 11.30-12.30).
Kouluttajina toimivat Tiina Ojala ja Sari Alanen
Koulutuspäivän luentodiat löytyvät täältä.

Toiset opettajien alueelliset koulutukset toteutetaan lähikoulutuksina 9.9.2021 Helsinki, 10.9.2021 Helsinki ja 14.9.2021 Tampere:

Koulutuspäivät ovat sisällöltään samanlaisia ja opettajat voivat valita, mihin koulutuspäivistä osallistuvat.
Ilmoittautuminen 9.9.2021 klo 10.00-15.30 Helsinkiin
(Koulutuspaikka: Technopolis, Kotler & Smith, Hiilikatu 3, Helsinki)
Ilmoittautuminen 10.9.2021 klo 10.00-15.30 Helsinkiin
(Koulutuspaikka: Technopolis, Kotler & Mill, Hiilikatu 3, Helsinki)
Ilmoittautuminen 14.9.2021 klo 10.00-15.30 Tampereelle
(Koulutuspaikka:Technopolis, Hellens & Mattsson & Spåre/Enqvist A & Enqvist B, Kalevantie 2, Yliopistonrinne 3-4, Tampere)
Koulutuspäivät toteutetaan klo 10.00-15.30.
Kouluttajina toimivat Tiina Ojala ja Sari Alanen.


Opettajien kolmannet alueelliset koulutuspäivät toteutetaan lähikoulutuksina 9.11.2021 Tampere, 16.11.2021 Helsinki ja 17.11.2021 Helsinki:

Koulutuspäivät ovat sisällöltään samanlaisia ja ja opettajat voivat valita, mihin koulutuspäivistä osallistuvat.
9.11.2021 Tampere
(Koulutuspaikka:Technopolis, Hellens & Mattsson & Spåre, Kalevantie 2, Yliopistonrinne 3-4, Tampere)
16.11.2021 Helsinki
(Koulutuspaikka: Technopolis, Kotler, Hiilikatu 3, Helsinki)
17.11.2021 Helsinki
(Koulutuspaikka: Technopolis, Kotler, Hiilikatu 3, Helsinki)

Koulutuspäivät toteutetaan klo 10.00-15.30.
Kouluttajina toimivat Sari Alanen ja Minna Mustakallio-Sorvari.

Vuorovaikutteisia työtapoja yhdessä työskentelyyn – opetushenkilökunnan koulutus:

Työyhteisökoulutuksissa keskitytään opetushenkilökunnan keskinäiseen toimintaan, työssä oppimiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Koulujen työyhteisökoulukoulutukset järjestetään kullakin koulutusprosessiin lähteneellä koululla kolme kertaa. Työyhteisökoulutuksiin voivat osallistua kaikki koulun opetushenkilönkuntaan kuuluvat aikuiset. Koululla pidettävät koko opetushenkilökunnan koulutukset ovat pituudeltaan 2h. Samana päivänä on varattu 45 min rehtoreille ja 45 min alueellisiin koulutuksiin osallistuville opettajille. Kouluvierailuja toteutetaan koulutusprosessin aikana kolme kullekin koulutushankkeessa mukana olevalle koululle. Kouluvierailut jatkuvat syksyllä 2021 niiden ajankohdat tarkentuvat myöhemmin. Koulutukset pyritään syksyllä 2021 toteuttamaan lähikoulutuksina.

Huom! Kaikkien työyhteisökoulutuksiin osallistuvien tulee täyttää Opetushallituksen edellyttämä taustatietolomake!
Lomakkeen pääset täyttämään tältä sivulta.

Syventävää osaamista tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeen mentor-opettajille

Yhteispelin Mentor -koulutus on suunnattu Yhteispelin opettajakoulutuksiin osallistuneille opettajille. Tavoitteena on vahvistaa koulutustilanteita ja Yhteispeli -koulutusprosessiin osallistuneiden opettajien asiaosaamista koulutettavasta sisällöstä. Tavoitteena on syventää tietämystä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisesta, oppia, kuinka voi tukea ja innostaa kollegoja Yhteispelin toimintatapojen toteuttamisessa ja saada käytännönläheisiä ideoita siihen, miten esitellä muille Yhteispelin kokonaisuutta. Kouluttautuminen pitää sisällään akateemisen kirjallisuuteen perehtymistä, ohjausharjoituksia, omien taitojen refelektointia ja vuorovaikutustilanteiden harjoittelua. Myös koulutusmateriaalien muokkaaminen kuuluu osaksi kouluttautumista.

Koulutus on kaksipäiväinen ja se toteutetaan 11.2.-12.2.2022 Helsingissä.

Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen ja kodin ja koulun yhteistyö

Koulutuspäivässä koulutetaan koulutusprosessissa mukana olevien koulujen opettajia ja niihin voi osallistua 2-4 opettajaa/koulu. Osallistujat voivat olla joko samoja opettajia, jotka osallistuvat myös koulutuksiin: Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille – koulutukset opettajille, tai koulut voivat lähettää näihin koulutuspäiviin halutessaan myös muita opettajia. Opettajien toiminnallisissa koulutuksissa koulutetaan toimintatapoja haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen ja kodin ja koulun yhteistyöhön.
Koulutus on yksipäiväinen ja se toteutetaan 1.12.2021 Tampereella ja 2.12.2021 Helsingissä.
Koulutuspaikat: 1.12.2021 Technopolis, Enqvist A & B, Kalevantie 2, Yliopistonrinne 1, Tampere ja
2.12.2021 Technopolis, Mill, Hiilikatu 3, Helsinki

Yhteispeli -kouluttajat

Sari Alanen, luokanopettaja ja vararehtori
Paula Alasuvanto, aineenopettaja
Minna Mustakallio-Sorvari, päiväkodinjohtaja/lastentarhanopettaja/kouluttaja
Kirsi Olli, luokanopettaja, aineenopettaja
Hanne Piironen, luokanopettaja
Tiina Ojala, luokanopettaja ja yliopistolehtori

Tunne ja vuorovaikutustaidot Yhteispelissä -juliste

Mistä Yhteispelissä on kysymys?

Tietoa vanhemmille yhteispelistä löydät täältä

Ideoita Yhteispelin toimintatapojen toteutukseen Lähetä oma vinkkisi täällä!

YHTEISPELI KÄSIKIRJA
Täältä löydät Yhteispelin käsikirja sähköisenä
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129900/URN_ISBN_978-952-302-586-8.pdf?sequence=1
Yhteispeli koulussa – opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen

Mikäli haluatte ostaa käsikirjan on se tilattavissa THLn verkkokaupasta osoitteessa
https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/yhteispeli-koulussa/1130179
Käsikirja on nähtävllä koulutuksissa.

Yhteispeliin liittyvät tutkimusjulkaisut
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/yhteispeli/julkaisut

FACEBOOK
Olemme avanneet suljetun keskusteluryhmän Yhteispelikoulutuksiin osallistuville, jossa tiedotamme Yhteispeli-koulutuksiin liittyvistä asioista, ja jossa on mahdollista keskustella Yhteispeliin liittyvistä asioista. Olette tervetulleita liittymään. https://www.facebook.com/groups/553924811480584/
Tiedotamme myös sähköpostilla.