Palaute HAHKU-hankkeen mentorikoulutuksesta

1. Taustatietoja

Jos laitoit rastin kohtaan "Muualta", tarkenna tähän, mistä sait tiedon koulutuksesta.

2. Arvioi seuraavia koulutukseen liittyviä väittämiä asteikolla 1-5

3. Kerro omin sanoin...

Kerro seuraavaksi, mitä koulutuksen lähipäivistä ja tehtävistä jäi mieleesi? Oliko jotakin liikaa vai jäikö jokin aihe mielestäsi liian vähälle huomiolle?
Lähipäivän aiheita olivat mm. tutustuminen, kuuntelemisen cocktail, mentori rinnalla kulkijana.
Lähipäivän aiheita olivat mm. hahmottamisen osa-alueet ja teoriat.
Lähipäivän aiheita olivat mm. Hahku-verkkoharjoitussivusto ja Vektor-peli.
Lähipäivän aiheina olivat mm. vuorovaikutus ja kohtaaminen, uudet oppitunnit ja harjoitteet, Minä mentorina -tehtävät ja koulutuksen päättäjäiset.
Välitehtävien aiheina olivat mm. mentoriparin valinta ja harjoitteiden tekeminen mentoroitavan kanssa, Hahku-sivustoon tutustuminen sekä Minä mentorina-tehtävän tekeminen.