Beställningsutbildningar

Beställningsutbildningarna utformas efter era önskemål vad gäller varaktighet, innehåll och struktur. De kan arrangeras som närutbildning eller som webbinarium på distans. Priset på beställningsutbildningarna påverkas av utbildningens omfattning (timmar/dagar) och antal deltagare.

Utbildningen anordnas i anslutning till följande teman:

Läsning och skrivining:

Samundervisning

Uppmärksamhet, exekutiva funktioner, självreglering och individualiserat beteendestöd

Fråga mer om beställningsutbildningarna:

Fyll i formuläret nedan för att kontakta utbildningsplaneringsteamet angående beställningsutbildningarna.

Skriv om era önskemål om utbildning, berätta för oss
- utbildningsämne
- preliminär uppskattning av antalet deltagare
- hur många utbildningstimmar vill ni ha
- vilka yrkesgrupper som deltar i utbildningen (utbildningens målgrupp)
- era önskemål angående tidpunkten för utbildningen