Kooste tulevista OPH-koulutuksistamme

Alta löydät tulevat Opetushallituksen rahoittamat koulutukset. Kohderyhminä koulutuksissa ovat varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä työskentelevät opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua näihin koulutuksiin, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

Tarkemmat tiedot koulutuksista löydät klikkaamalla koulutusta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!


OPH:n rahoittamat verkkokoulutukset, joissa ilmoittautuminen on avoinna

OPH: Ekapeli lukemaan oppimisen ja sujuvan lukemisen tukena (1 op) verkkokoulutus 1.4.–30.11.2022

OPH: Matematiikan opetus ja oppiminen (2 op) verkkokoulutus 1.6.–30.11.2022

OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luokanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op) verkkokoulutus 1.6.–15.12.2022

OPH: Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen koulussa (2 op), verkkokoulutus 10.10.-31.12.2022 (koulutus täynnä)

OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op) 9.1. – 30.4.2023 verkkokoulutus

OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa (2 op) 9.1. – 30.4.2023 verkkokoulutus

OPH: Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia (1 op) 9.1. – 16.5.2023 verkkokoulutus

Syyslukukausi 2022

OPH: Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa – keinoina yhteisopettajuus ja joustava opetusryhmäjako (3 op), 25.11.2022 ja 3.2.2023 webinaarit

OPH: Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa – keinoina yhteisopettajuus ja joustava opetusryhmäjako (3 op) 28.11.2022 ja 6.2.2023 Kouvola

OPH: Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa – keinoina yhteisopettajuus ja joustava opetusryhmäjako (3 op) 29.11.2022 ja 7.2.2023 Kuopio

OPH: Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (3 op) 29.11.2022, 2.2.2023 ja 7.3.2023 Tampere

OPH: Sosiaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa (1 op) 8.12.2022 webinaari

OPH: Oppilaiden psyykkinen oireilu ja kouluun kiinnittymisen haasteet (1 op), 9.12.2022 webinaari (koulutus täynnä)

Kevätlukukausi 2023 (täydentyy)

OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op) 9.1. – 30.4.2023 verkkokoulutus

OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa (2 op) 9.1. – 30.4.2023 verkkokoulutus

OPH: Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia (1 op) 9.1. – 16.5.2023 verkkokoulutus

OPH: Ennaltaehkäisevä tuki yleisessä tuessa (1 op) 10.1.2023 webinaari

OPH: Tiimitaidot inklusiivisen opetuksen työkaluna (1 op) 11.1.2023 webinaari

OPH: Aivo-osaamista oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi – Mitä jokaisen opettajan on tärkeää tietää aivojen kehityksestä (3 op) 12.-13.1.2023 ja 2.-3.3.2023 Helsinki (Koulutus täynnä)

OPH: Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (2 op) 16.1. ja 17.4.2023 webinaari

OPH: Hahmotusvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella – tunnistamisesta tukeen (3 op) 16.1., 31.1., 16.3. ja 13.4.2023

OPH: Motorisen oppimisen vaikeudet koulussa  (2 op) 17.1.2023 ja 14.2.2023 Tampere

OPH: Keinoja matikan taitojen tukemiseen (2 op) 17.1 ja 25.4.2023 Lahti

UBS: Fokus på läsning och skrivning – Senaste forskningen, undervisning och praktiska metoder 18.1.2023 Helsingfors

OPH: Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppimisen vaikeudet – Miten auttaa? (2 op), 19.1., 8.2. ja 6.4. webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä (3 op), 24.1. ja 28.3.2023 Jyväskylä

OPH: Luetun ymmärtämisen ja toiminnanohjaamisen tukeminen yläkoulussa ja toisella asteella (2 op), 26.1. ja 16.3.2023 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Sosiaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa (1 op) 31.1.2023 webinaari

OPH: VSOP ja erityiset painoalueet sekä opetuksen muut joustot opetuksessa (2 op) 31.1. ja 22.3.2023 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Selkosuomea kouluun (2 op) 31.1 ja 14.2.2023 webinaari

OPH: Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammattilaisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä (2 op) 31.1. ja 30.3.2023 webinaari

OPH: Nettilukutaito ja luetun ymmärtämisen tukeminen luokilla 6–9 (2 op), 1.2. ja 22.3.2023 webinaari

OPH: Empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidot haastavissa vuorovaikutustilanteissa (2 op) 3.2. ja 10.2.2023 Lahti

OPH: Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi (3 op) 7.-8.2.2023 Helsinki

OPH: Lapsen matkalla puhujasta lukijaksi mukana kulkee onnistumisen riemu ja kohdennettu tuki (1 op) 8.2.2023 Tampere

OPH: Miten auttaa vanhempaa ymmärtämään lapsen oppimisvaikeuksia ja tukemaan oppimista (1 op), 8.2.2023 webinaari

OPH: Työrauha kaikille – toimintamalli työrauhaongelmien vähentämiseksi (1 op) 8.2. ja 28.3.2023 webinaarit

OPH: Oppilaiden psyykkinen oireilu ja kouluun kiinnittymisen haasteet (1 op), 9.2.2023 webinaari

OPH: Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi (3 op) 14.-15.2.2023 Lahti

OPH: Hahmotusvaikeuksien päällekkäistyminen ja tuen suunnittelu (1 op) 15.2.2023 webinaari

OPH: Kouluvalmiudet varhaiskasvatuksessa (1 op) 15.2.2023 webinaari

UBS: Kartläggning av och stödåtgärder vid inlärningssvårigheter i årskurs 1 till 6 (1 sp) 15.2.2023 Helsingfors

OPH: Empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidot haastavissa vuorovaikutustilanteissa (2 op) 17.2. ja 24.2.2023 webinaari

UBS: Fokus på läsning och skrivning – Senaste forskningen, undervisning och praktiska metoder 21.2.2023 Vasa

OPH: Kohti inkluusiota yhdessä opettaen (3 op) 21.2. ja 14.4.2023 Oulu

UBS: Fokus på läsning och skrivning – Senaste forskningen, undervisning och praktiska metoder 8.3.2023 webbinarium

OPH: Kouluvalmiudet varhaiskasvatuksessa (1 op) 9.3.2023 webinaari

UBS: Check in Check out (CICO) – en modell för individualiserat beteendestöd i skolan 2 op 9.3., 20.4. och 11.5.2023 Helsingfors

OPH: Pystyvyyden tunne ja tietoisuustaidot työssä jaksamisen tukena (2 op), 9.3. ja 19.4.2023 Tampere

OPH: Pystyvyyden tunne ja tietoisuustaidot työssä jaksamisen tukena (2 op), 10.3. ja 21.4.2023 Helsinki

OPH: Työkaluja haastavan käytöksen kohtaamiseen (3 op) 13.3., 3.4. ja 8.5.2023 Tampere

OPH: Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä (3 op), 14.3. ja 16.5.2023 webinaari

OPH: Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammattilaisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä (2 op) 16.3. ja 25.4.2023 Oulu

OPH: Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi (2 op) 16.3. ja 2.5.2023 webinaari

OPH: Motorisen oppimisen vaikeudet koulussa  (2 op) 21.3. ja 18.4.2023 Joensuu

OPH: Neuropsykiatrisen oppijan tukeminen (3 op) 21.3., 4.4. ja 19.4.2023 Vaasa

UBS: Matematiksvårigheter – Kartläggning, stöd och uppföljning (1 sp) 23.3.2023 webbinarium

OPH: Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma (2 op) 24.3. ja 12.5.2023 webinaari

OPH: Kohti inkluusiota yhdessä opettaen (3 op) 27.3. ja 24.4.2023 Järvenpää

UBS: Samundervisning: Att bemöta elever med särskilda behov inom allmän undervisning – samordnad undervisning, kompanjonlärarskap och flexibla undervisningsgrupper (1 sp) 29.3.2023 webbinarium

OPH: Autismikirjon oppilas tukeminen kouluarjessa (1 op), 30.3.2023 Hämeenlinna

OPH: Empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidot haastavissa vuorovaikutustilanteissa (2 op) 30.3. ja 31.3.2023 Rovaniemi

OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op) 11.4.2023 Oulu

OPH: Toiminnallista lukuiloa! Ideoita ja innostusta lastenkirjojen käyttöön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (2 op) 12.4. ja 9.5.2023 webinaari

UBS: Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter (1 sp) 13.4.2023 webbinarium

OPH: Hahmotus, työmuisti, tarkkaavuus ja toiminnanohjaus – kognitioiden huomioiminen opetuksen arjessa (3 op) 17.-18.4. ja 4.-5.5.2023 webinaari

OPH: Hahmotusvaikeudet monikulttuurisissa ympäristössä (1 op) 24.4.2023 webinaari

OPH: Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (1 op) 25.4.2023 Lahti

OPH: Ennaltaehkäisevä tuki yleisessä tuessa (1 op) 27.4.2023 webinaari

OPH: Vastuuttoman työkäyttäytymisen kohtaaminen ja puuttuminen – työpaja rehtoreille (1 op) 13.6.2023 webinaari