Kooste tulevista OPH-koulutuksistamme

Alta löydät tulevat Opetushallituksen rahoittamat koulutukset. Kohderyhminä koulutuksissa ovat varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä työskentelevät opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua näihin koulutuksiin, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

Tarkemmat tiedot koulutuksista löydät klikkaamalla koulutusta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!


OPH:n rahoittamat verkkokoulutukset, joissa ilmoittautuminen on avoinna

OPH: Oppimisvaikeudet lukiossa (2 op), verkkokoulutus 1.1.2022–31.5.2022

OPH: Hahmottamisen haasteet toisen asteen koulutuksessa (1 op), verkkokoulutus 3.1.2022–31.5.2022

OPH: Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (1 op) verkkokoulutus 10.1.–10.6.2022

OPH: Ekapeli lukemaan oppimisen ja sujuvan lukemisen tukena (1 op) verkkokoulutus 1.4.–30.11.2022

OPH: Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen koulussa (2 op), verkkokoulutus 10.10.-31.12.2022

Syyslukukausi 2022 (täydentyy)

OPH: Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia (1 op) 15.8. – 1.12.2022 verkkokoulutus

OPH: Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä (1 op) 23.8.2022 Helsinki

OPH: Lukivalmiuksien arviointi ja harjoittaminen toiminnallisin menetelmin (2 op) 23.8. ja 13.9.2022 Tampere

OPH: Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammattilaisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä (2 op) 1.9. ja 14.10.2022 Kuopio

OPH: Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi (1 op) 1.9.2022 webinaari

OPH: Luetun ymmärtämisen ja toiminnanohjaamisen tukeminen yläkoulussa ja toisella asteella (2 op) 7.9. ja 9.11.2022 webinaari

OPH: Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa – keinoina yhteisopettajuus ja joustava opetusryhmäjako (3 op), 7.9. ja 12.10.2022 Oulu

OPH: Kohti inkluusiota yhdessä opettaen (3 op) 8.9. ja 13.10.2022 Tampere

OPH: Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma (2 op) 9.9. ja 11.11.2022 Helsinki

OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op) 12.9.2022 Turku

OPH: Hyvinvoiva koulu (2 op) 13.9. ja 4.11.2022 Seinäjoki

OPH: Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa (2 op) 13.9. ja 13.10.2022 Jyväskylä

OPH: MALTTI – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen intervention ja tehostetun tuen toteuttaminen (3 op), 15.9.2022, 24.11.2022 ja 9.2.2023 webinaari

UBS: Check in Check out (CICO) – en modell för individualiserat beteendestöd i skolan 2 op 15.9.2022 och 17.11.2022 Helsingfors

OPH: Aivo-osaamista oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi – Mitä jokaisen varhaiskasvattajan on tärkeää tietää aivojen kehityksestä (3 op) 15.-16.9.2022 ja 12.-13.10.2022 Helsinki

OPH: Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (2 op) 16.9. ja 2.12.2022 webinaari

OPH: Haastava käyttäytyminen yläkoulussa (1 op), 16.9.2022 webinaari

OPH: Matemaattisten taitojen kehitys, oppimisen vaikeudet, arviointi ja tukeminen esi- ja alkuopetuksessa (1 op) 16.9.2022 Oulu

​OPH: Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun (2 op), 16.9., 5.10. ja 11.11.2022 webinaari

OPH: Neuropsykiatrisen oppijan tukeminen (3 op) 20.9., 12.10. ja 24.11.2022 Lahti

OPH: Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä (1 op) 20.9.2022 Tampere

OPH: Ratkaisukeskeinen työote neuropsykiatrisen oppijan kohtaamisessa (2 op) 22.9. ja 7.10.2022 Mikkeli

UBS: Check in Check out (CICO) – en modell för individualiserat beteendestöd i skolan (2 sp) 22.9. och 24.11.2022 webbinarium

OPH: Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; miten toimia levottoman luokan kanssa (3 op), 23.9. ja 18.11.2022 Oulu

OPH: Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä (3 op) 23.9. ja 18.11.2022 webinaari

OPH: Hukataanko oppilas – miten tuetaan oppilasta, joka käy epäsäännöllisesti koulua (1 op), 27.9.2022 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen koulussa (2 op), 27.9., 28.9., 4.10. ja 5.10.2022 webinaari

UBS: Utvärdering av och stödåtgärder för finlandssvenska barns läs- och skrivförmåga (1 sp) 29.9.2022 Vasa

UBS: Utvärdering av och stödåtgärder för finlandssvenska barns läs- och skrivförmåga (1 sp) 5.10.2022 Helsingfors

OPH: Pystyvyyden tunne ja tietoisuustaidot työssä jaksamisen tukena (2 op), 6.10. ja 18.11.2022 Tampere

OPH: Pystyvyyden tunne ja tietoisuustaidot työssä jaksamisen tukena (2 op), 7.10. ja 17.11.2022 Helsinki

OPH: Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen tukeminen lapsen arjessa, päiväkodissa ja koulussa (5 op) webinaari 11.10., 2.11., 23.11. ja 29.11.2022

UBS: HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn 2 sp, 13.10.2022 och 19.1.2023 webbinarium

OPH: Tukitoimia ammatillisen koulutuksen työrauhaongelmiin (1 op) 28.10.2022 webinaari

OPH: Lukemisen ja laskemisen sujuvuuden vaikeudet ja sujuvuuden tukeminen (1 op) 28.10.2022 webinaari

OPH: Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi (3 op) 1.-2.11.2022 Tampere

OPH: Selkosuomea kouluun (2 op) 1.11. ja 15.11.2022 Jyväskylä

UBS: Utvärdering av och stödåtgärder för finlandssvenska barns läs- och skrivförmåga (1 sp) 2.11.2022 webbinarium

OPH: Lukivalmiuksien arviointi ja harjoittaminen toiminnallisin menetelmin (2 op) 8.11.2022 webinaari ja 29.11.2022 Oulu

UBS: Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter (1 sp) 10.11.2022 webbinarium

OPH: Hahmotus, työmuisti, tarkkaavuus ja toiminnanohjaus – kognitioiden huomioiminen opetuksen arjessa (3 op) 21.-22.11.2022 ja 14.-15.12.2022 Helsinki