Kooste tulevista OPH-koulutuksistamme

Alta löydät tulevat Opetushallituksen rahoittamat koulutukset. Kohderyhminä koulutuksissa ovat varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä työskentelevät opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua näihin koulutuksiin, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

Tarkemmat tiedot koulutuksista löydät klikkaamalla koulutusta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Kevätlukukausi 2021

UBS: FOKUS – Träningsprogram i smågrupp för 8-11 åringar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funktioner 3 sp 7.5.2021 fortbildningen ordnas på distans


Syyslukukausi 2021

OPH: Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammattilaisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä (2 op), 25.8.2021 ja 29.9.2021 Helsinki

OPH: Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammattilaisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä (2 op), 8.9.2021 ja 27.10.2021 Tampere

OPH: Tietotekniikkaa erityisopettajan arjessa (2 op), 10.9. ja 29.10.2021 Helsinki

OPH: Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma (2 op), 16.9. ja 3.12.2021 webinaari

OPH: Miten auttaa vanhempaa ymmärtämään lapsen oppimisvaikeuksia ja tukemaan oppimista (1 op), 21.9. ja 2.11.2021 webinaari

OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa (3 op) 27.9. ja 1.11.2021 webinaarit

OPH: Check in-Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen kouluyhteisössä (3 op), 5.10. ja 9.11.2021 webinaari (Koulutus on täynnä)

OPH: Check in-Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen kouluyhteisössä (3 op), 7.10. ja 11.11.2021 Lahti

OPH: Työkaluja haastavan oppilaan kohtaamiseen (2 op), 7.10. ja 4.11.2021 Jyväskylä

OPH: Työkaluja haastavan oppilaan kohtaamiseen (2 op), 8.10. ja 5.11.2021 Helsinki

OPH: Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi (3 op), 12.–13.10.2021 Jyväskylä

OPH: Lukemisvaikeuden kielelliset taustataidot – Tunnistamisesta tukemiseen (1 op), 25.11.2021 Lahti


OPH:n rahoittamat verkkotallennekoulutukset, joissa ilmoittautuminen on avoinna

OPH: Yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden tukeminen vuosiluokilla 2-4, (1op) verkkokoulutus 17.8.2020-30.11.2021

OPH: Hyvä Alku -tapahtuman esiwebinaarisarja: oppimisen polkuja ja tuen portaita – tutkimusperustainen tuki kasvatus- ja opetustyössä

OPH: Hahmottamisen haasteet toisen asteen koulutuksessa (1 op), verkkokoulutus 15.3.–30.9.2021

OPH: Jäsentynyttä tukea levottomille lapsille – konsultaatiomalli päiväkoteihin(2 op) verkkotallennekoulutus 14.9.2020-30.11.2021

OPH: Motorisen oppimisen vaikeudet lapsen ja nuoren arjessa (1 op) verkkokoulutus 19.10.2020–31.12.2021

OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa (2 op) verkkokoulutus 1.5.2021–30.11.2021