Kooste tulevista OPH-koulutuksistamme

Alta löydät tulevat Opetushallituksen rahoittamat koulutukset, jotka ovat varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta koulutusta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole mahdollista osallistua koulutukseen. Hyvinvointialueiden alaisuudessa työskentelevä henkilöstö ei siis valitettavasti voi osallistua Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin. Täältä löydät tietoa maksullista koulutuksistamme sekä verkkotallennekoulutuksista.

Tarkemmat tiedot koulutuksista löydät klikkaamalla koulutusta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!


OPH:n rahoittamat verkkokoulutukset, joissa ilmoittautuminen on avoinna

OPH: Matematiikan opetus ja oppiminen (2 op) verkkokoulutus 1.1.–31.5.2023

OPH: Oppimisvaikeudet lukiossa (2 op) verkkokoulutus 1.1.–31.5.2023

OPH: Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (1 op) verkkokoulutus 13.2 .– 31.5.2023

OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luokanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op) verkkokoulutus 22.2.–16.6.2023

OPH: Hahmottamisen haasteet toisen asteen koulutuksessa (1 op) verkkokoulutus 1.3.–31.10.2023

Kevätlukukausi 2023

UBS: Samundervisning: Att bemöta elever med särskilda behov inom allmän undervisning – samordnad undervisning, kompanjonlärarskap och flexibla undervisningsgrupper (1 sp) 29.3.2023 webbinarium

OPH: Autismikirjon oppilas tukeminen kouluarjessa (1 op), 30.3.2023 Hämeenlinna

OPH: Lukemisen ja laskemisen sujuvuuden vaikeudet ja sujuvuuden tukeminen (1 op) 31.3.2023 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op) 11.4.2023 Oulu (Koulutus täynnä)

OPH: Toiminnallista lukuiloa! Ideoita ja innostusta lastenkirjojen käyttöön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (2 op) 12.4. ja 9.5.2023 webinaari

UBS: Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter (1 sp) 13.4.2023 webbinarium

OPH: Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun (2 op) 14.4., 19.4. ja 2.5.2023 webinaari

OPH: Hahmotus, työmuisti, tarkkaavuus ja toiminnanohjaus – kognitioiden huomioiminen opetuksen arjessa (3 op) 17.-18.4. ja 4.-5.5.2023 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Motorisen oppimisen vaikeudet koulussa  (2 op) 18.4. ja 11.5.2023 Joensuu

OPH: Hahmotusvaikeudet monikulttuurisissa ympäristössä (1 op) 24.4.2023 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (1 op) 25.4.2023 Lahti

OPH: Ennaltaehkäisevä tuki yleisessä tuessa (1 op) 27.4.2023 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Vastuuttoman työkäyttäytymisen kohtaaminen ja puuttuminen – työpaja rehtoreille (1 op) 13.6.2023 webinaari

Syyslukukausi 2023

OPH: Monialainen yhteistyö vaativassa oppilas- ja perhetyössä (2 op), webinaarit 30.8., 12.9., 27.9., 12.10.2023

OPH: Kohti inkluusiota yhdessä opettaen (2 op) 21.9. ja 1.11.2023 Pori

OPH: Kohti inkluusiota yhdessä opettaen (2 op) 28.9. ja 8.11.2023 Tampere

OPH: Lapsen matkalla puhujasta lukijaksi mukana kulkee onnistumisen riemu ja kohdennettu tuki (1 op), syksyllä 2023 Tampereella

OPH: Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä (1 op) 11.10.2023 Turku