Kooste tulevista OPH-koulutuksistamme

Alta löydät tulevat Opetushallituksen rahoittamat koulutukset, jotka ovat varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta koulutusta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole mahdollista osallistua koulutukseen. Hyvinvointialueiden alaisuudessa työskentelevä henkilöstö ei siis valitettavasti voi osallistua Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin. Täältä löydät tietoa maksullista koulutuksistamme sekä verkkotallennekoulutuksista.

Tarkemmat tiedot koulutuksista löydät klikkaamalla koulutusta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

OPH: Ekapeli lukemaan oppimisen, lukutaidon kehityksen ja sujuvan lukemisen tukena (1 op), 15.4.-31.12.2024 verkkokoulutus

OPH: Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi ja tukeminen perusopetuksessa (1 op) -verkkokoulutus 31.12.2024 asti

OPH: Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia (1 op) 15.5.2024 – 27.11.2024 verkkokoulutus (Koulutus täynnä)

OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa (2 op) 8.8.–30.11.2024 verkkokoulutus

OPH: Ymmärrätkö minua? Monikielisten lasten kielellisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op), 27.8. ja 10.10.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Nuorten Kompassi -hyvinvointiohjelman hyödyntäminen yläkoulussa ja toisella asteella (3 op), Helsinki 30.8 sekä webinaarit 17.9 ja 9.10.2024 (Koulutus täynnä)

OPH: Toiminnallista lukuiloa! Ideoita ja innostusta lastenkirjojen käyttöön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (2 op), 3.9. ja 13.11.2024

OPH: Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (1 op) 4.9.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Nettilukutaito ja luetun ymmärtämisen tukeminen luokilla 6–9 (2 op), 5.9. ja 31.10.2024 webinaarit

OPH: Luku- ja kirjoitustaidon arviointi yläkoulussa: vaikeuden tunnistamisesta kohdennettuun tukeen (1 op), 6.9.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma (2 op), 9.9. ja 18.11.2024 webinaarit

OPH: Neuropsykiatrisen oppijan tukeminen (3 op) 10.9., 9.10. ja 12.11.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luokanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op) 11.9.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: S2-oppilaiden kielellisten taitojen arviointi ja tukeminen (2 op) 12.9. ja 15.11.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi luokilla 1 – 2. Alakoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus (1 op), 13.9.2024 Tampere

OPH: Selkosuomea kouluun (2 op), 13.9. ja 25.9.2024 webinaarit

OPH: Ratkaisukeskeisiä keinoja konsultaation tueksi työrauhaongelmien vähentämiseksi kouluyhteisössä (2 op) 18.9. ja 31.10.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Luetun ymmärtämisen ja toiminnanohjaamisen tukeminen yläkoulussa ja toisella asteella (2 op) 19.9. ja 7.11.2024 webinaari

OPH: Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä (2 op), 23.9. ja 9.12.2024 webinaarit

OPH: Lukivalmiuksien arviointi ja harjoittaminen toiminnallisin menetelmin (2 op) 23.9. ja 29.10.2024 webinaari

OPH: Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa (2 op) 24.9. ja 5.11.2024 webinaari

UBS: FOKUS – Träningsprogram i smågrupp för 8-11 åringar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funktioner 3 sp 26.9. och 7.11.2024 webbinarium

OPH: Vuorovaikutuksen, kielen ja kommunikoinnin tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op) 2.10. ja 9.10.2024 webinaari

UBS: Check in Check out (CICO) – en modell för individualiserat beteendestöd i skolan 2 op 3.10. och 21.11.2024 Helsingfors

OPH: Check in-Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen kouluyhteisössä (2 op) 4.10 ja 12.11.2024 Vantaa

OPH: Ahdistus alle kouluikäisen lapsen perheessä ja oppimisvaikeuksiin kytkeytyvä ahdistus kouluiässä (1 op) 7.10.2024 Lahti

OPH: Check in-Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen kouluyhteisössä (2 op) 8.10. ja 7.11.2024 webinaari

UBS: HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn 2 sp, 10.10. och 28.11.2024 webbinarium

UBS: Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter (1 sp) 24.10.2024 webbinarium

OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op) 28.10. ja 2.12.2024 Lahti

OPH: Nuorten Kompassi -hyvinvointiohjelman hyödyntäminen yläkoulussa ja toisella asteella (3 op), webinaarit 29.10, 30.10, 19.11 ja 11.12.2024

OPH: Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä (1 op) 30.10.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Toimintakyvyn tukeminen oppilaiden arjessa (1 op) 31.10.2024 webinaari

OPH: Empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidot haastavissa vuorovaikutustilanteissa (2 op), 1.11. ja 8.11.2024 webinaari

OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 4.11.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi (3 op) 7.-8.11.2024 Helsinki

OPH: Leikitään ja keskitytään – itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukeminen varhaiskasvatuksessa sääntöleikkien ja -pelien avulla (2 op) 14.11.2024 ja 6.5.2025 webinaari(Koulutus täynnä)

OPH: Luku- ja kirjoitustaidon arviointi yläkoulussa: vaikeuden tunnistamisesta kohdennettuun tukeen (1 op), 15.11.2024 webinaari

OPH: Lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi luokilla 1 – 2. Alakoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus (1 op), 20.11.2024 webinaari

Kevät 2025

OPH: Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppiminen – Miten auttaa? (2 op) 16.1., 6.2. ja 3.4.2025 webinaari

OPH: Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi (3 op) 13.-14.3.2025 Tampere