Kooste tulevista OPH-koulutuksistamme

Alta löydät tulevat Opetushallituksen rahoittamat koulutukset, jotka ovat varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta koulutusta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole mahdollista osallistua koulutukseen. Hyvinvointialueiden alaisuudessa työskentelevä henkilöstö ei siis valitettavasti voi osallistua Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin. Täältä löydät tietoa maksullista koulutuksistamme sekä verkkotallennekoulutuksista.

Tarkemmat tiedot koulutuksista löydät klikkaamalla koulutusta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Kevätlukukausi 2024

OPH: Autismikirjon oppilaan tukeminen kouluarjessa (1 op), 17.4.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Psyykkisesti oireilevan oppilaan tukeminen kouluarjessa (1 op), 18.4.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen koulussa (2 op), iltapäiväwebinaarit 18.4, 23.4, 24.4 ja 25.4.2024 klo 13.00-15.30

OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 22.4.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

UBS: Fokus på läsning och skrivning – Senaste forskningen, undervisning och praktiska metoder 25.4.2024 webbinarium

OPH: Empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidot haastavissa vuorovaikutustilanteissa (2 op) 26.4. ja 3.5.2024 Lappeenranta

OPH: Ahdistus alle kouluikäisen lapsen perheessä ja oppimisvaikeuksiin kytkeytyvä ahdistus kouluiässä (1 op) 13.5.2024 Helsinki

Syyslukukausi 2024

OPH: Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia (1 op) 15.5.2024 – 27.11.2024 verkkokoulutus

OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa (2 op) 8.8. – 30.11.2024 verkkokoulutus

OPH: Ymmärrätkö minua? Monikielisten lasten kielellisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op), 27.8. ja 10.10.2024 webinaari

OPH: Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (1 op) 4.9.2024 webinaari

OPH: Luku- ja kirjoitustaidon arviointi yläkoulussa: vaikeuden tunnistamisesta kohdennettuun tukeen (1 op), 6.9.2024 webinaari

OPH: Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma (2 op), 9.9. ja 18.11.2024 webinaarit

OPH: Neuropsykiatrisen oppijan tukeminen (3 op) 10.9., 9.10. ja 12.11.2024 webinaari

OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luokanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op) 11.9.2024 webinaari

OPH: S2-oppilaiden kielellisten taitojen arviointi ja tukeminen (2 op) 12.9. ja 15.11.2024 webinaari

OPH: Ratkaisukeskeisiä keinoja konsultaation tueksi työrauhaongelmien vähentämiseksi kouluyhteisössä (2 op) 18.9. ja 31.10.2024 webinaari

OPH: Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä (2 op), 23.9. ja 9.12.2024 webinaarit

UBS: FOKUS – Träningsprogram i smågrupp för 8-11 åringar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funktioner 3 sp 26.9. och 7.11.2024 webbinarium

UBS: Check in Check out (CICO) – en modell för individualiserat beteendestöd i skolan 2 op 3.10. och 21.11.2024 Helsingfors

UBS: HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn 2 sp, 10.10. och 28.11.2024 webbinarium

UBS: Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter (1 sp) 24.10.2024 webbinarium

OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op) 28.10. ja 2.12.2024 Lahti

OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 4.11.2024 webinaari

OPH: Luku- ja kirjoitustaidon arviointi yläkoulussa: vaikeuden tunnistamisesta kohdennettuun tukeen (1 op), 15.11.2024 webinaari

OPH: Ahdistus alle kouluikäisen lapsen perheessä ja oppimisvaikeuksiin kytkeytyvä ahdistus kouluiässä (1 op) 7.10.2024 Lahti

OPH: Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä (1 op) 30.10.2024 webinaari