Kooste tulevista OPH-koulutuksistamme

Alta löydät tulevat Opetushallituksen rahoittamat koulutukset, jotka ovat varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta koulutusta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole mahdollista osallistua koulutukseen. Hyvinvointialueiden alaisuudessa työskentelevä henkilöstö ei siis valitettavasti voi osallistua Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin. Täältä löydät tietoa maksullista koulutuksistamme sekä verkkotallennekoulutuksista.

Tarkemmat tiedot koulutuksista löydät klikkaamalla koulutusta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Kevätlukukausi 2024

OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op) 8.1. – 30.4.2024 verkkokoulutus

OPH: Oppilaiden psyykkinen oireilu ja kouluun kiinnittymisen haasteet (2 op), 16.1. ja 14.2.2024 webinaarit (Koulutus täynnä)

OPH: Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppiminen – Miten auttaa? (2 op) 18.1., 8.2. ja 4.4.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi luokilla 1 – 2. Alakoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus (1 op), 18.1.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi luokilla 1 – 2. Alakoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus (1 op), 25.1.2024 Helsinki (Koulutus täynnä)

UBS: Spel-Ett och Spel-Ett läsflyt som stöd för läsutvecklingen 1 sp 1.2 och 8.2.2024 webbinarium

OPH: Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma (2 op), 2.2. ja 22.3.2024 webinaarit

OPH: Empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidot haastavissa vuorovaikutustilanteissa (2 op) 2.2. ja 9.2.2024 Helsinki

OPH: Vuorovaikutuksen, kielen ja kommunikoinnin tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op) 6.2. ja 14.2.2024 Tampere

OPH: Ymmärrätkö minua? Monikielisten lasten kielellisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op), 6.2.2024 ja 20.3.2024 webinaarit (Koulutus täynnä)

OPH: Ratkaisukeskeinen työote neuropsykiatrisen oppijan kohtaamisessa (2 op) 7.2. ja 11.3.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita – sanataiteen menetelmistä intoa ja iloa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opettamiseen (2 op), 7.2. ja 26.3.2024 webinaarit

OPH: Luetun ymmärtämisen ja toiminnanohjaamisen tukeminen yläkoulussa ja toisella asteella (2 op) 8.2. ja 11.4.2024 webinaari

OPH: Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä (3 op), 12.2. ja 6.5.2024 webinaarit

OPH: Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa (2 op) 14.2.2024 ja 21.3.2024 Lahti

UBS: Skolning i användning av materialen ILS och SSB för åk 1-5 14.2.2024 webbinarium

OPH: Lukivalmiuksien arviointi ja harjoittaminen toiminnallisin menetelmin (2 op) 14.2. ja 9.4.2024 webinaari

OPH: Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (3 op) 14.2., 21.3. ja 2.4.2024 webinaari

OPH: S2-oppilaiden kielellisten taitojen arviointi ja tukeminen (2 op) 15.2. ja 12.4.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – koulunkäynnin ohjaajien ryhmänhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op) 15.2.2024 webinaari

OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa (2 op) 11.3. ja 22.4.2024 Tampere

OPH: Lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi luokilla 1 – 2. Alakoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus (1 op), 13.3.2024 webinaari

OPH: Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi (3 op) 13.-14.3.2024 Turku

OPH: Toimintakyvyn tukeminen oppilaiden arjessa (1 op) 14.3.2024 webinaari

OPH: Ratkaisukeskeisiä keinoja konsultaation tueksi työrauhaongelmien vähentämiseksi kouluyhteisössä (2 op) 14.3. ja 23.4.2024 webinaari

OPH: Keinoja lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukemiseen (2 op) 19.3. ja 15.5.2024 webinaari

OPH: Selkosuomea kouluun (2 op), 20.3.2024 ja 3.4.2024 webinaarit

OPH: Empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidot haastavissa vuorovaikutustilanteissa (2 op) 22.3. ja 29.3.2024 Lappeenranta

OPH: Sosiaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa (1 op) 25.3.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa (1 op) 26.3.2024 webinaari

OPH: Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä (1 op) 26.3.2024 webinaari

OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – koulunkäynnin ohjaajien ryhmänhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op) 27.3.2024 webinaari

OPH: Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi (3 op) 27.-28.3.2024 Oulu

OPH: Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (1 op) 9.4.2024 webinaari

OPH: Psyykkisesti oireilevan oppilaan tukeminen kouluarjessa (1 op), 18.4.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Autismikirjon oppilaan tukeminen kouluarjessa (1 op), 17.4.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 22.4.2024 webinaari

UBS: Fokus på läsning och skrivning – Senaste forskningen, undervisning och praktiska metoder 25.4.2024 webbinarium