Kooste tulevista OPH-koulutuksistamme

Alta löydät tulevat Opetushallituksen rahoittamat koulutukset, jotka ovat varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta koulutusta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole mahdollista osallistua koulutukseen. Hyvinvointialueiden alaisuudessa työskentelevä henkilöstö ei siis valitettavasti voi osallistua Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin. Täältä löydät tietoa maksullista koulutuksistamme sekä verkkotallennekoulutuksista.

Tarkemmat tiedot koulutuksista löydät klikkaamalla koulutusta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Syyslukukausi 2023

OPH: Yhteispeli – hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistaminen kouluyhteisössä 2023-2025

OPH: Hahmottamisen haasteet toisen asteen koulutuksessa (1 op), verkkokoulutus 1.3.2023–31.10.2023

OPH: Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia (1 op) 7.8. – 1.12.2023 verkkokoulutus

OPH: Lukivalmiuksien arviointi ja harjoittaminen toiminnallisin menetelmin (2 op) 19.9. ja 11.10.2023 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Hahmotusvaikeudet digitaalisissa ympäristöissä (1 op) 20.9. ja 7.11. webinaari

OPH: Kohti inkluusiota yhdessä opettaen (2 op) 21.9. ja 1.11.2023 Pori

OPH: Toiminnallista lukuiloa! Ideoita ja innostusta lastenkirjojen käyttöön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (2 op) 21.9. ja 2.11.2023 webinaarit

OPH: Viittomakielen omaksuminen ja kehitys (2 op), 22.9. ja 4.10.2023 webinaari

Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu – koulutus koulunkäynnin ohjaajille (1 op), 25.9.2023 webinaari

OPH: Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita – sanataiteen menetelmistä intoa ja iloa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opettamiseen (2 op) 25.9. ja 20.11.2023 webinaarit

OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – ryhmänhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op) 26.9.2023 webinaari

OPH: Neuropsykiatriset pulmat – Toisella asteella ja yläkoulussa ilmenevien opiskelun vaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien suunnitteleminen (2 op) 26.9 ja 27.11.2023 Helsinki (Koulutus täynnä)

OPH: Kohti inkluusiota yhdessä opettaen (2 op) 28.9. ja 8.11.2023 Tampere

OPH: MALTTI – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen intervention ja tehostetun tuen toteuttaminen (3 op) 29.9., 30.11.2023 ja 8.2.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Työkaluja haastavan käytöksen kohtaamiseen (3 op) 29.9., 27.10. ja 24.11.2023 Helsinki

OPH: Lapsen matkalla puhujasta lukijaksi mukana kulkee onnistumisen riemu ja kohdennettu tuki (1 op) 8.11.2023 Tampere

OPH: Check in-Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen kouluyhteisössä (2 op) 2.10. ja 30.10.2023 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Check in-Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen kouluyhteisössä (2 op) 4.10. ja 22.11. Lappeenranta

OPH: Hahmotusvaikeuksien päällekkäistyminen ja tuen suunnittelu (1 op) 10.10 ja 10.11.2023 webinaari

OPH: Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä (1 op) 11.10.2023 Turku

UBS: Check in Check out (CICO) – en modell för individualiserat beteendestöd i skolan 2 op  27.10. och 16.11.2023 webbinarium

UBS: HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn 2 sp, 26.10. och 30.11.2023 Helsingfors

OPH: Empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidot haastavissa vuorovaikutustilanteissa (2 op) 26.10 ja 27.10.2023 Rovaniemi

OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 30.10.2023 Kuopio

OPH: Nuorten Kompassi -hyvinvointiohjelman hyödyntäminen yläkoulussa ja toisella asteella (3 op), 31.10., 1.11.2023 webinaarit, pienryhmät 14.11.,28.11. ja 12.12.2023

OPH: Toimintakyvyn tukeminen oppilaiden arjessa (1 op) 2.11.2023 webinaari

UBS: Check in Check out (CICO) – en modell för individualiserat beteendestöd i skolan 2 op 9.11. och 14.12.2023 Vasa

OPH: Lukemisvaikeuden kielelliset taustataidot – Tunnistamisesta tukemiseen (1op) 10.11.2023 Seinäjoki

OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 13.11.2023 Helsinki

OPH: Lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi luokilla 1 – 2. Alakoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus (1 op), 14.11.2023 webinaari

OPH: Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi (3 op) 16.-17.11.2023 Tampere

OPH: Hahmotusvaikeudet monikulttuurisissa ympäristöissä (1 op) 17.11.2023 webinaari (Koulutus täynnä)

UBS: Fokus på läsning och skrivning – Senaste forskningen, undervisning och praktiska metoder 22.11.2023 webbinarium

UBS: Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter (1 sp) 23.11.2023 webbinarium

OPH: Kognitiivisen ja motivaatiopsykologian näkökulmia teknisen lukutaidon, kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen oppimiseen ja opettamiseen 1 op 04.12.2023 webinaari (Koulutus täynnä)

Kevätlukukausi 2024

OPH: Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia (1 op) 1.1.2024 – 14.5.2024 verkkokoulutus

OPH: Oppilaiden psyykkinen oireilu ja kouluun kiinnittymisen haasteet (2 op), 16.1. ja 14.2.2024 webinaarit

OPH: Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppiminen – Miten auttaa? (2 op) 18.1., 8.2. ja 4.4.2024 webinaari

OPH: Lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi luokilla 1 – 2. Alakoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus (1 op), 18.1.2024 webinaari

OPH: Lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi luokilla 1 – 2. Alakoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus (1 op), 25.1.2024 Helsinki

OPH: Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa (2 op) 7.2.2024 ja 21.3.2024 Lahti

OPH: Lukivalmiuksien arviointi ja harjoittaminen toiminnallisin menetelmin (2 op) 14.2. ja 9.4.2024 webinaari

OPH: S2-oppilaiden kielellisten taitojen arviointi ja tukeminen (2 op) 15.2. ja 12.4.2024 webinaari

UBS: Spel-Ett och Spel-Ett läsflyt som stöd för läsutvecklingen 1 sp 1.2 och 8.2.2024 webbinarium

OPH: Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi (3 op) 13.-14.3.2024 Turku

OPH: Selkosuomea kouluun (2 op), 20.3.2024 ja 3.4.2024 webinaarit

OPH: Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa (2 op) 7.2.2024 ja 21.3.2024 Lahti

OPH: Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa (1 op) 26.3.2024 webinaari

OPH: Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä (1 op) 26.3.2024 webinaari

OPH: Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi (3 op) 27.-28.3.2024 Oulu

OPH: Psyykkisesti oireilevan oppilaan tukeminen kouluarjessa (1 op), 11.4.2024 webinaari

OPH: Autismikirjon oppilaan tukeminen kouluarjessa (1 op), 17.4.2024 webinaari