Kooste tulevista OPH-koulutuksistamme

Alta löydät tulevat Opetushallituksen rahoittamat koulutukset, jotka ovat varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta koulutusta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole mahdollista osallistua koulutukseen. Hyvinvointialueiden alaisuudessa työskentelevä henkilöstö ei siis valitettavasti voi osallistua Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin. Täältä löydät tietoa maksullista koulutuksistamme sekä verkkotallennekoulutuksista.

Tarkemmat tiedot koulutuksista löydät klikkaamalla koulutusta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!


OPH:n rahoittamat verkkokoulutukset, joissa ilmoittautuminen on avoinna

OPH: Matematiikan opetus ja oppiminen (2 op) verkkokoulutus 1.1.–31.5.2023

OPH: Oppimisvaikeudet lukiossa (2 op) verkkokoulutus 1.1.–31.5.2023

OPH: Hahmottamisen haasteet toisen asteen koulutuksessa (1 op) verkkokoulutus 1.3.–31.10.2023

Kevätlukukausi 2023

OPH: Vastuuttoman työkäyttäytymisen kohtaaminen ja puuttuminen – työpaja rehtoreille (1 op) 13.6.2023 webinaari (Koulutus täynnä)

Syyslukukausi 2023

OPH: Yhteispeli – hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistaminen kouluyhteisössä 2023-2025

OPH: Monialainen yhteistyö vaativassa oppilas- ja perhetyössä (2 op), webinaarit 30.8., 12.9., 27.9., 12.10.2023

OPH: Vastuuttoman työkäyttäytymisen kohtaaminen ja puuttuminen – työpaja rehtoreille (1 op) 31.8. ja 12.9.2023 webinaari

OPH: Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma (2 op), 4.9. ja 20.11.2023 Kuopio

OPH: Hahmotusvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella – tunnistamisesta tukeen (3 op) 5.9., 2.10., 15.11. ja 4.12.2023 webinaari

OPH: Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi (2 op) 5.9. ja 10.10.2023 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Luetun ymmärtämisen ja toiminnanohjaamisen tukeminen yläkoulussa ja toisella asteella (2 op) 6.9. ja 9.11.2023 webinaari

OPH: Ratkaisukeskeinen työote oppijan kohtaamisessa (1 op) 7.9.2023 Tampere

OPH: Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (2 op) 8.9., 17.11. ja 24.11.2023 webinaari

OPH: Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä (3 op), 11.9.2023 ja 28.11.2023 Helsinki

OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 12.9.2023 webinaari (Koulutus täynnä)

OPH: Psyykkisesti oireilevan oppilaan tukeminen kouluarjessa (1 op), 13.9.2023 Riihimäki

OPH: S2-oppilaiden kielellisten taitojen arviointi ja tukeminen (2 op), 13.9. ja 21.11.2023 webinaarit

OPH: Nettilukutaito ja luetun ymmärtämisen tukeminen luokilla 6–9 (2 op), 13.9. ja 15.11.2023 webinaari

OPH: Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammattilaisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä (2 op) 14.9. ja 1.11.2023 webinaari

OPH: Lukivalmiuksien arviointi ja harjoittaminen toiminnallisin menetelmin (2 op) 19.9. ja 11.10.2023 webinaari

OPH: Kohti inkluusiota yhdessä opettaen (2 op) 21.9. ja 1.11.2023 Pori (Koulutus täynnä)

OPH: Toiminnallista lukuiloa! Ideoita ja innostusta lastenkirjojen käyttöön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (2 op) 21.9. ja 2.11.2023 webinaarit

OPH: Viittomakielen omaksuminen ja kehitys (2 op), 22.9. ja 4.10.2023 webinaari

Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu – koulutus koulunkäynnin ohjaajille (1 op), 25.9.2023 webinaari

OPH: Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita – sanataiteen menetelmistä intoa ja iloa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opettamiseen (2 op) 25.9. ja 20.11.2023 webinaarit

OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – ryhmänhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op) 26.9.2023 webinaari

OPH: Neuropsykiatriset pulmat – Toisella asteella ja yläkoulussa ilmenevien opiskelun vaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien suunnitteleminen (2 op) 26.9 ja 27.11.2023 Helsinki

OPH: Kohti inkluusiota yhdessä opettaen (2 op) 28.9. ja 8.11.2023 Tampere

OPH: Työkaluja haastavan käytöksen kohtaamiseen (3 op) 29.9., 27.10. ja 24.11.2023 Helsinki

OPH: Lapsen matkalla puhujasta lukijaksi mukana kulkee onnistumisen riemu ja kohdennettu tuki (1 op), syksyllä 2023 Tampereella

OPH: Check in-Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen kouluyhteisössä (2 op) 2.10. ja 6.11.2023 webinaari

OPH: Check in-Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen kouluyhteisössä (2 op) 4.10. ja 8.11.2023 Lappeenranta

OPH: Hahmotusvaikeuksien päällekkäistyminen ja tuen suunnittelu (1 op) 10.10 ja 10.11.2023 webinaari

OPH: Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä (1 op) 11.10.2023 Turku

OPH: Empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidot haastavissa vuorovaikutustilanteissa (2 op) 26.10 ja 27.10.2023 Rovaniemi

OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 30.10.2023 Kuopio

OPH: Toimintakyvyn tukeminen oppilaiden arjessa (1 op) 2.11.2023 webinaari

OPH: Lukemisvaikeuden kielelliset taustataidot – Tunnistamisesta tukemiseen (1op) 10.11.2023 Seinäjoki

OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 13.11.2023 Helsinki

OPH: Lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi luokilla 1 – 2. Alakoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus (1 op), 14.11.2023 webinaari

OPH: Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi (3 op) 16.-17.11.2023 Tampere

OPH: Hahmotusvaikeudet monikulttuurisissa ympäristöissä (1 op) 17.11.2023 webinaari

OPH: Kognitiivisen ja motivaatiopsykologian näkökulmia teknisen lukutaidon, kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen oppimiseen ja opettamiseen 1 op 04.12.2023 webinaari

Kevätlukukausi 2024

OPH: Lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi luokilla 1 – 2. Alakoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus (1 op), 18.1.2024 webinaari

OPH: Lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi luokilla 1 – 2. Alakoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus (1 op), 25.1.2024 Helsinki