Kooste tulevista OPH-koulutuksistamme

Alta löydät tulevat Opetushallituksen rahoittamat koulutukset. Kohderyhminä koulutuksissa ovat varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä työskentelevät opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua näihin koulutuksiin, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

Tarkemmat tiedot koulutuksista löydät klikkaamalla koulutusta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!


OPH:n rahoittamat verkkokoulutukset, joissa ilmoittautuminen on avoinna

OPH: Oppimisvaikeudet lukiossa (2 op), verkkokoulutus 1.1.2022–31.5.2022

OPH: Hahmottamisen haasteet toisen asteen koulutuksessa (1 op), verkkokoulutus 3.1.2022–31.5.2022

OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op) verkkokoulutus 10.1. – 10.6.2022

OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa (2 op) verkkokoulutus 10.1. – 10.6.2022

OPH: Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (1 op) verkkokoulutus 10.1. – 10.6.2022

OPH: Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia (1 op) 17.1. – 18.5.2022 verkkokoulutus

OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luokanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op) 21.2. – 20.6.2022 verkkokoulutus

Kevätlukukausi 2022 (täydentyy)

OPH: Toiminnallista lukuiloa! Ideoita ja innostusta lastenkirjojen käyttöön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (2 op), 18.1. ja 17.2.2022 webinaari

OPH: Keinoja tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemiseen (2 op), 19.1.2022 ja 23.3.2022 webinaari

OPH: Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppimisen vaikeudet – Miten auttaa? (2 op), 27.1., 17.2. ja 7.4.2022 webinaari

OPH: Miten auttaa vanhempaa ymmärtämään lapsen oppimisvaikeuksia ja tukemaan oppimista (1 op), 27.1.2022 Jyväskylä

OPH: Haastava käyttäytyminen yläkoulussa (1 op), webinaari 1.2.2022

OPH: Luetun ymmärtämisen ja toiminnanohjaamisen tukeminen yläkoulussa ja toisella asteella (2 op), 2.2. ja 30.3.2022 Jyväskylä

OPH: Pystyvyyden tunne ja tietoisuustaidot työssä jaksamisen tukena (2 op), 3.2.2023 ja 17.3.2023 webinaari

OPH: Lukitaitojen ja toiminnanohjauksen tukeminen koulussa (2 op), 3.2. ja 28.4.2022 Tampere

OPH: Ymmärrätkö minua? Monikielisten lasten kielellisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa (1 op), 4.2. ja 15.3.2022 webinaari

OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luokanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op) 4.2.2022 webinaari

OPH: Empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidot haastavissa vuorovaikutustilanteissa (2 op) 4.2. ja 11.2.2022 Helsinki

OPH: Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma (2 op), 10.2 ja 8.4.2022 Jyväskylä

OPH: S2-oppilaiden kielellisten taitojen arviointi ja tukeminen (2 op) 15.2. ja 13.4.2022 webinaari

OPH: Nettilukutaito ja luetun ymmärtämisen tukeminen luokilla 6–9 (2 op), 17.2. ja 7.4.2022 webinaari

OPH: Empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidot haastavissa vuorovaikutustilanteissa (2 op) 18.2. ja 25.2.2022 webinaari

OPH: Hukataanko oppilas – miten tuetaan oppilasta, joka käy epäsäännöllisesti koulua (1 op), 9.3.2022 Pori

OPH: Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammattilaisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä (2 op) 23.2. ja 8.4.2022 Seinäjoki

UBS: Kartläggning av och stödåtgärder vid inlärningssvårigheter i skolor och daghem 1sp 16.3.2022 webinarie

UBS: Matematiksvårigheter – Kartläggning, stöd och uppföljning 1sp 17.3.2022 webinarie

OPH: Lukemisvaikeuden kielelliset taustataidot – Tunnistamisesta tukemiseen (1op) 17.3.2022 Hämeenlinna

OPH: Keinoja lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukemiseen (2 op) 17.3. ja 19.5.2022 Helsinki

OPH: Selkosuomea kouluun (2 op) 22.3. ja 5.4.2022 webinaari

OPH: Ratkaisukeskeinen työote neuropsykiatrisen oppijan kohtaamisessa (2 op) 22.3. ja 6.4.2022 webinaari

OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op) 25.3.2022 Helsinki

OPH: Lukivalmiuksien arviointi ja harjoittaminen toiminnallisin menetelmin (2 op) 26.4. ja 17.5.2022 webinaari

OPH: Viivästyneen ja poikkeavan viittomakielen kehityksen tunnistaminen ja kuntoutuksen toteuttaminen 2 op 27.4.2022 ja 12.5.2022 webinaari

OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu – koulutus koulunkäynnin ohjaajille (1 op), 6.5.2022 webinaari