Kliininen palvelutoiminta

Kysely kliinisen palvelutoiminnan sisällöistä Niilo Mäki Säätiö on käynnistämässä omaa kliinistä palvelutuotantoa syksystä 2024. Toimintaa tullaan tarjoamaan sekä a) terveydenhuollon palveluna että b) ei-terveydenhuollon palvelua, josta käytetään työnimeä pedagoginen palvelu. Kun kirkastuu, mitä ei-terveydenhuollon palvelu tulee olemaan, saattaa nimi muuttua tai laajentua.   Terveydenhuollon palvelusta on kyse, kun terveydenhuollon ammattihenkilö (esim. psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti) suorittaa terveydenhuollon …. Lue lisää