Miten ymmärtää ja tukea tarkkaavuusongelmaista esi- ja alkuopetusikäistä lasta?

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) keskeisiä oireita ovat tarkkaavuuden vaikeudet, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. Oireiden varhainen tunnistaminen on usein haastavaa, mutta tukikeinojen aloittamiseen ei tarvita diagnoosia. Tarkkaavuusongelmaisen esi- ja alkuopetusikäisen lapsen tukemisessa tärkeää on myönteinen palautevuorovaikutus, yksilöllinen tavoitteenasettelu, toimivan oppimisympäristön rakentaminen, sekä pedagogiset toimintamallit ja aikuisten välinen yhteistyö.