Nuorten luku- ja kirjoitustaidot ovat heikentyneet – erityisesti ammattiin opiskelevilla nuorilla naisilla

Lehdistötiedote: Julkaisuvapaa heti

Niilo Mäki Instituutin DigiLukiseulan Luki-indeksi: Toisen asteen aloittavien opiskelijoiden perusluku- ja oikeinkirjoitustaitojen kehityksen tarkastelu vuosina 2019–2022

Niilo Mäki Instituutin nuorten ja aikuisten DigiLukiseulan aineistolle suoritettujen analyysien mukaan suomea äidinkielenään puhuvien opiskelijoiden kaikki lukemisen osataidot ovat heikentyneet vuosittain aikavälillä 2019–2022. Heikkeneminen oli voimakkainta aikavälillä 2019–2021, mikä voi johtua osaltaan koronapandemian vaikutuksista opetuksen järjestämiseen. Vaikka peruslukutaitoja mittaavien tehtävien keskiarvotuloksissa vuosittainen heikkeneminen on hyvin pientä, tarkastelujaksolla 2019–2022 heikosti lukevia opiskelijoita oli huomattavasti aiempaa enemmän. Erityinen havainto oli, että taidot näyttivät heikentyneen eniten ammatillista oppilaitosta käyvien naisten keskuudessa vuodesta 2019 vuoteen 2020.

DigiLukiseula – Digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille -seulontatesti (2019) tunnistaa ne toisen asteen opiskelijat, joilla mahdollisesti on lukivaikeus. DigiLukiseula arvioi lukemisen tarkkuutta ja sujuvuutta, oikeinkirjoitusta ja luetun ymmärtämistä suhteessa ikätasoon. Testistön on suorittanut noin 100 000 pääasiassa lukio- ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijaa eli noin 25 000 opiskelijaa vuosittain. Mittava ja useamman vuoden kattava aineisto mahdollistaa luotettavan lukitaitojen kehitystrendin arvioimisen viime vuosilta. 

Tarvitaan tarkkaa tunnistamista ja tukea

Digilukiseula luokka-asteille 1–2, 3–6 sekä 7 ja 8 mahdollistaa lukemisen ja kirjoittamisen osataitojen kehityksen tarkan seurannan myös perusopetuksen puolella. Kun pyritään ylläpitämään tai kehittämään väestön osaamista, on varmistettava riittävän varhainen tuen tarpeen tunnistaminen, kohdennettu tuki sekä perusluku- ja kirjoitustaidon entistä vahvempi huomioiminen opetuksessa. Nyky-yhteiskunnassa pärjääminen vaatii monipuolista osaamista, etenkin kykyä lukea ja ymmärtää kirjallista materiaalia riittävän sujuvasti.

Niilo Mäki Instituutin DigiLukiseulan Luki-indeksi: Toisen asteen aloittavien opiskelijoiden perusluku- ja oikeinkirjoitustaitojen kehitys vuosina 2019–2022 -raportti on luettavissa täällä.

Lisätietoja antaa

Jarkko Hautala

tutkimuspäällikkö, Niilo Mäki Instituutti

jarkko.hautala@nmi.fi, p. 040 805 3487