Kysely kliinisen palvelutoiminnan sisällöistä

Niilo Mäki Säätiö on käynnistämässä omaa kliinistä palvelutuotantoa syksystä 2024. Toimintaa tullaan tarjoamaan sekä a) terveydenhuollon palveluna että b) ei-terveydenhuollon palvelua, josta käytetään työnimeä pedagoginen palvelu. Kun kirkastuu, mitä ei-terveydenhuollon palvelu tulee olemaan, saattaa nimi muuttua tai laajentua.  

Terveydenhuollon palvelusta on kyse, kun terveydenhuollon ammattihenkilö (esim. psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti) suorittaa terveydenhuollon toimintaa. Tällöin toiminta kirjataan potilastietojärjestelmään.

Pedagogisesta palvelusta on kyse silloin kun NMI:n työntekijä tarjoaa asiakkaalle ennalta määritettyä palvelua, joka ei ole terveydenhuollollista. Toiminta ei sisällä lääketieteellisiä tai terveydenhuollollisia toimintoja, eikä työntekijä toimi terveydenhuollon ammattihenkilön roolissa. NMI huolehtii, että nämä tehtävät eivät lähtökohtaisesti kuulu terveydenhuollon piiriin. Työntekijän tulee huolehtia, ettei hän toimi tai ota kantaa tavalla, jotka kuuluvat terveydenhuollon piiriin. Hänen tulee kuitenkin ammattieettisen periaatteen mukaan suositella asiakkaalle hänelle soveltuvampia palveluita, jos asiakkaan tarve ja NMI:n pedagoginen palvelu eivät kohtaa. Palvelun sisältö tulee kuvata ja sopia selkeästi asiakkaan kanssa tehtävässä kirjallisessa sopimuksessa.

Alla olevalla kysellä kartoitetaan ideoita ja millaisia palveluita NMI:n henkilöstö voisi tuottaa/kliiniseen palvelutuotantoon voisi sisältyä. Et sitoudu mihinkään toimintaan vaan autat meiltä toiminnan muotoutumisessa. Vastauksia toivotaan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 15.8.2024.

Mikäli sinulla on idea/ideoita, mitä kliininen palvelutoiminta voisi olla, mutta et itse toimisi palvelun tuottajana, voit hypätä suoraan kysymykseen 14.

Kiitämme sinua jo tässä vaiheessa vastauksistasi!

Mikäli sinun ohella myös joku toinen henkilö toimisi palvelun tuottajana
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit a) kohdan "palveluseteli", niin kerro tarkemmin myöntäjästä tai b) kohdan "muu", niin tarkenna.
Jos valitsit "Muut kielet", niin kerro tarkemmin.
Huom! Ryhmä katsotaan tässä yhdeksi, vaikka jäseniä on useita.