Lukuiloa, konkreettisia menetelmiä ja materiaaleja varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja alkuopetukseen

Miten innostaa lapset, perheet ja kasvatusalan ammattilaiset lastenkirjoista ja lukemisesta? Miten liittää lukeminen osaksi varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen arkea innostavalla ja helpolla tavalla? Mistä saada toimivia, käytännönläheisiä materiaaleja käytettäväksi varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa? Miten tukea monikielisten lasten kerrontataitojen kehitystä? Mistä saada henkilökuntaa innostavaa koulutusta? Niilo Mäki Instituutilta kunta voi tilata täydennyskoulutuksia ja Lukukoordinaattorin palveluita …. Lue lisää