OPH yhteistyö

Opetushallituksen rahoittamat opetustoimen henkilöstökoulutuksen hankkeet

Tältä sivulta löydät kaikki Niilo Mäki Instituutin Opetushallituksen rahoittamat koulutushankkeet ja niiden sisällöt.
Kaikkien Opetushallituksen rahoittamien hankkeidemme koulutukset, joissa ilmoittautuminen on avoinna, löydät koostesivulta.
Koostesivulta löydät myös linkit koulutusten ilmoittautumissivuille.

Käynnissä olevat hankkeet:

Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opettamisen tutkimusperustainen tuki 2024-2026

Kohti hyvinvoivaa oppimisyhteisöä – työkaluja ja tutkimusperustaista tukea varhaiskasvatuksen ja koulun arkeen 2024-2026

Nepsy-tsempparit – tietoa, tukitoimia ja ymmärrystä neuropsykiatrisissa kysymyksissä 2024-2026

Työkaluja ja toimintamalleja myönteisen käyttäytymisen ja hyvinvoinnin tukemiseen varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa 2023–2025

Lukuiloa, lukitaitoja ja yksilöllistä tukea varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 2023-2025

Yhteispeli – hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistaminen kouluyhteisössä 2023-2025

Päättyneet hankkeet:

Hahmottamisen ja motoriikan haasteet – tunnistamisesta tukeen 2022-2023

Oppimisen vaikeudet, osallisuus ja yksilöllisten oppimispolkujen tuki 2022-2023

Osallisuuden, hyvinvoinnin ja käyttäytymisen tuki 2022-2023

Lukemisen riemu ja kohdennettu tuki 2022-2023

Keinoja oppimisen pulmien ehkäisyyn varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 2021-2023

Kielen, lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen tuki 2021-2023

Käyttäytymisen taustatekijöitä ymmärtämällä hyvinvointia ja toimivia tukikeinoja varhaiskasvatukseen ja kouluun 2021-2023

Neuropsykiatriset ongelmat – oppijan kohtaaminen ja ratkaisukeskeinen tuki 2021-2023

Yhteispeli – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla hyvinvointia kouluun 2021-2022

Kehittyvä kieli tarvitsee vuorovaikutusta 2021-2022

Kasvun ja oppimisen tutkimusperustainen tuki 2020-2021

Oppimisen polkuja ja tuen portaita – tutkimusperustainen tuki kasvatus- ja opetustyössä 2020-2021

Yhteispeli – osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen tunne- ja vuorovaikutaitojen avulla 2020-2021

Hyvinvointia ja oppimista tukemalla yhdenvertaiseen kouluun 2019-2020

Yhteispeli – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla kohti hyvinvointia 2019-2020

Turvallista kasvua, hyvinvointia ja osallisuutta oppimiseen 2018-2019

Hyvinvointia ja turvallisuutta kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä tukemalla 2017-2018

Yhteispeli – hyvinvointia oppilaille ja työyhteisöille 2017-2018

Hyvä Alku 2018 – Yhteisöllistä hyvinvointia, turvallisuutta ja pedagogista kehittymistä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen

Yhdessä turvallista ja yhteisöllistä oppilaitosta rakentamaan 2017-2018

Oppimisen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tuki erilaisille oppijoille 2016-2017

Yhteispeli – hyvinvointia ja taitoja koko koululle 2016-2017

Hyvä Alku  – Pedagogista osaamista, yhteisöllistä hyvinvointia ja ammatillista kehittymistä varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen

Hyvinvointia ja oppimisen iloa yhdessä 2015-2016

Oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 2014-2015

Opiskelijan motivaation ja oppimisen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 2014-2015

Oppilaan osallisuuden, oppimisen ja ohjaamisen edistäminen perusopetuksessa

HYPE- Hyvinvointia ja pedagogiikkaa hankkeen Next Practices- pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen -julkaisu

Tuotoksia Niilo Mäki Instituutin toteuttamista Opetushallituksen rahoittamista täydennyskoulutushankkeista löytyy täältä