OPH: Yhteispeli – hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistaminen kouluyhteisössä 2023-2024

Ala- ja yhtenäiskoulujen rehtorit voita ilmoittaa koulunsa mukaan Yhteispeli -koulutukseen sivun alaosasta löytyvällä lomakkeella!

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Yhteispeli -koulutuskokonaisuuteen voivat ilmoittautua ala- ja yhtenäiskoulut eri puolilta Suomea. Koulutusprosessi kestää 1,5 vuotta ja koskettaa kaikkia opetushenkilökunnan jäseniä. Opettaja- ja rehtorikoulutuksia järjestetään alueellisesti ja lähikoulutuspäiviä järjestetään työyhteisöille kullakin mukaan lähteneellä koululla.

KOULUTTAJAT
Sari Alanen, luokanopettaja ja vararehtori
Paula Albacka, aineenopettaja
Minna Mustakallio-Sorvari, päiväkodinjohtaja
Tiina Ojala, luokanopettaja ja yliopistolehtori
Jenni Toivonen, erityisopettaja

KOULUTUKSEN TAVOITTEET
Yhteispeli – hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistaminen kouluyhteisössä 2023-2024 -hankkeen tavoitteena on tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia ja vahvistaa lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ala- ja yhtenäiskouluissa. Koko koulun lähestymistavan mukaisesti Yhteispelissä pyritään vaikuttamaan koulun toimintakulttuuriin ja johtamiseen käytännönläheisten toimintatapojen kautta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Yhteispeli -koulutus sisältää kolme koulutusosiota:
Hyvinvoinnin johtamista kouluyhteisöön – koulutukset rehtoreille, johon osallistuu rehtori (ja lisäksi yksi opettaja)
Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille – koulutukset opettajille, johon osallistuu 2-5 opettajaa/koulu
Vuorovaikutteisia työtapoja yhdessä työskentelyyn opetushenkilökunnalle, johon osallistuu koko koulun opetushenkilökunta

Hyvinvoinnin johtamista kouluyhteisöön – koulutukset rehtoreille:
Alueellisissa koulutuspäivissä (kolme koulutuspäivää) koulutetaan hankkeeseen osallistuvien koulujen rehtoreita. Koulutuksiin osallistuvat rehtorit saavat tukea koulun kehittämisprosessin johtamiseen sekä hyvinvoivan kouluyhteisön luomiseen. Koulutusten sisällöt/koulutettavat Yhteispelin toimintatavat ovat: YS- ajan suunnittelu, koulun kehittäminen, työyhteisökokous, pikkukurssit ja huoltamo. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet rehtorit saavat omalla koululla toteutettavien lähikoulutuspäivien aikana lisäkoulutusta muutoksen johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen aloittamiseen. Kultakin koululta rehtorikoulutuksiin voi osallistua rehtorin lisäksi yksi opettaja (ei pakollinen), ja he työparina suunnittelevat koulunsa työyhteisön koulutustoimintaa. Koulutuksiin osallistuneet rehtorit saavat omalla koululla toteutettavien lähikoulutuspäivien aikana lisäkoulutusta muutoksen johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen aloittamiseen kolme kertaa. Rehtorikoulutus toteutetaan lähikoulutuksena kahdella paikkakunnalla, joiden sijainnit määrittyvät koulutukseen valittujen koulujen sijainnin perusteella. Yhteispeli -koulutuskokonaisuus alkaa rehtoreiden koulutuksella marras-joulukuussa 2023

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille – koulutukset opettajille:
Alueellisissa koulutuspäivissä (kolme koulutuspäivää) koulutetaan koulutushankkeessa mukana olevien koulujen opettajia. Koulut voivat lähettää koulutukseen 2-5 opettajaa/koulu. Opettajakoulutuksissa koulutettaville tarjotaan käytännönläheisiä toimintatapoja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä sujuvaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Opettajien toiminnallisissa koulutuksissa koulutetaan uusia toimintatapoja oppilaiden ja vanhempien kanssa työskentelyyn. Koulutettavat Yhteispelin toimintatavat ovat: tutustumistapaaminen, vanhempainilta, luokkapiiri, teen itse ja teemme yhdessä. Opettajat saavat lisäkoulutusta kouluilla järjestettävien lähikoulutusten aikana uusien toimintatapojen käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä ja työnsä reflektoinnissa kolme kertaa. Koulutuksia toteutetaan lähikoulutuksena kolmella paikkakunnalla, joiden sijainnit määrittyvät koulutukseen valittujen koulujen sijainnin perusteella.

Vuorovaikutteisia työtapoja yhdessä työskentelyyn opetushenkilökunnalle:
Työyhteisökoulutuksissa keskitytään opetushenkilökunnan keskinäiseen toimintaan, työssä oppimiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Koulujen työyhteisökoulukoulutukset järjestetään kullakin koulutusprosessiin lähteneellä koululla kolme kertaa lähikoulutuksina. Työyhteisökoulutuksiin voivat osallistua kaikki koulun opetushenkilönkuntaan kuuluvat aikuiset. Koulutukset ovat toiminnallisia ja niissä koulutetaan työyhteisölle yhteiseen työskentelyyn ja työssä oppimiseen suunniteltuja Yhteispelin toimintatapoja: työyhteisökokous, huoltamo ja pikkukurssit. Kunkin koulutuskerran jälkeen työyhteisö käyttää koulutettua toimintatapaa yhteisessä työskentelyssään ja työskentelyssä esille tulleisiin pulmiin ja oivalluksiin palataan seuraavalla koulutuskerralla kouluttajajohtoisesti. Koulutuspäivien aikana uusia toimintatapoja luokissaan kokeilleet opettajat kertovat kollegoilleen toimintatapojen aloittamiseen liittyvistä kokemuksista ja innostavat muitakin kokeilemaan uudenlaista toimintaa. Koululla pidettävät koko opetushenkilökunnan koulutukset ovat pituudeltaan 2h. Samana päivänä on varattu 45 min kouluttajatapaaminen rehtoreille ja 45 min alueellisiin koulutuksiin osallistuville opettajille.

Yhteispeli -koulutuskokonaisuutta on totetutettu valtakunnallisesti noin 180:lla eri koululla ja menetelmä perustuu tutkittuun tietoon.

Lisätietoa Yhteispelistä

Mistä Yhteispelissä on kysymys?esittelydiat löydät täältä.

“Yhteisöllisyys lisääntyy, ymmärrys toisen työstä ja kaikkien työn arvostaminen”
“Koulutus toi uusia toimintatapoja, jotka toivottavasti kehittävät työyhteisön ilmapiiriä ja työssä jaksamista.”
Joka kerralta on jäänyt jotain hyödyllistä, käytännönläheistä taskuun. Yhteispelin toimintamallit on mitoitettu istumaan koulun arkeen.”

Lue lisää aikaisempiin koulutuksiin osallistuneiden kokemuksia Yhteispeli koulutuksesta.

KOULUTUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU JA ALUEELLISET KOULUTUKSET
Koulutuskokonaisuus alkaa rehtoreiden koulutuksella marras-joulukuussa 2023 ja ensimmiset opettajien alueelliset koulutuspäivät toteutetaan alkuvuodesta 2024. Kouluilla toteutettavat työyhteisöjen koulutukset käynnistyvät rehtoreiden ja opettajien alueellisten koulutuspäivien jälkeen tammikuussa 2024. Koulutusprosessi jatkuu vuoden 2024 loppuun. Alueellisia rehtoreiden koulutuksia tarjotaan kahdella paikkakunnalla. Alueellisia opettajakoulutuksia toteutetaan kolmella paikkakunnalla. Rehtoreiden ja opettajien alueellisten koulutuspäivien paikkakunnat määräytyvät lopullisesti koulutushankkeeseen mukaan valittujen koulujen sijainnin perusteella, jotta lähikoulutusten sijainti olisi koulutuksessa mukana olevien koulujen kannalta mahdollisimman järkevä. Alueellisten rehtori- ja opettajakoulutusten paikkakunnat ja tarkemmat ajankohdat varmistuvat syksyllä 2023, kun ilmoittautuminen on päättynyt ja 20 koulutusprosessiin mukaan otettavaa koulua on valittu. Mikäli hankkeeseen ilmoittautuu paljon sopivia ja motivoituneita kouluja Itä- tai Pohjois-Suomesta, voivat mahdollisia paikkakuntia olla esim. Kuopio/Oulu/Rovaniemi. Mikäli koulut valikoituvat mukaan Etelä-, Keski- tai Länsi-Suomesta, ovat mahdollisia paikkakuntia Tampere, Helsinki ja Jyväskylä.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista sekä sijaiskuluista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen valitaan 20 ala- ja yhtenäiskoulua. Rehtori voi ilmoittaa koulunsa koulutukseen alla olevalla lomakkeella. Ilmoittautuminen on avoinna 29.9.2023 saakka, jonka jälkeen valituille kouluille ilmoitetaan valinnasta mahdollisimman pian. Koulutuskokonaisuus alkaa alueellisilla rehtoreiden koulutuksilla marras-joulukuussa 2023.

HUOM! Koulutuskokonaisuus koskettaa koko opetushenkilöstöä! Yksittäiset opettajat eivät voi ilmoittaa koulua koulutuskokonaisuuteen, vaan rehtori hoitaa ilmoittautumisen koko koulun puolesta! Rehtori voi ilmoittaa koulun Yhteispeli -koulutukseen alla olevalla lomakkeella, kun koulun henkilöstö on yhdessä päättänyt koulutusprosessiin mukaan lähtemisestä.

Ilmoittautuminen Yhteispeli -koulutukseen 2023-2024 on päättynyt.
Haemme mahdollisesti uutta rahoitusta Yhteispeli -koulutukselle Opetushallituksen 2024 rahoitushaussa.
Jos koulunne on kiinnostunut seuraavasta mahdollisesti 2024-2025 toteutettavasta Yhteispeli-koulutuksesta, voitte jättää yhteystietonne alapuolella olevalla lomakkeella. Mikäli Yhteispeli -koulutukselle saadaan uusi rahoitus Opetushallitukselta vuosille 2024-2025, otamme teihin yhteyttä.

Valitse pudotusvalikoska maakunta, jossa koulunne sijaitsee.
HUOM! Koulutushankkeeseen voidaan valita vain ala-ja yhtenäiskouluja.