Sosiaalisten taitojen ja motivaatiotekijöiden tukeminen esi- ja alkuopetuksessa, verkkokoulutus

60,00 240,00 

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 60 euroa/henkilö. Työyhteisöhinta on 240 euroa.
Ilmoittautuessasi huomioi valinta.

Huom! Koulutustallenteiden pituus  on noin 5,5 x 45 min.

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Esi- ja alkuopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Sosiaalisen kompetenssin rakentuminen ryhmässä
Minäkuvan, työskentelytapojen ja kiinnostuksen yhteys oppimiseen
Vuorovaikutuksen laadun yhteys sosiaaliseen kompetenssiin ja motivaatioon

KOULUTTAJAT
Anna-Maija Poikkeus, professori, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Marja-Kristiina Lerkkanen, professori, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Tallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli vuotta ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Osallistujat

Yksittäinen osallistuja, Työyhteisö