Loikkiksella ketteräksi – Kummi 7 tutuksi verkkotallenne

40,00 160,00 

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 40 euroa/henkilö. Työyhteisöhinta on 160 euroa.
Ilmoittautuessasi huomioi valinta.

Huom! Koulutustallenteen pituus on 79 minuuttia.

Kuvaus

Motorisen oppimisen vaikeudet ovat yleisiä. Jokaisesta päiväkoti tai koululuokasta löytyy keskimäärin yksi lapsi, jolla on motorisen oppimisen vaikeuksia. Tässä koulutuksessa tutustutaan motorisen oppimisen ongelmiin ja taitojen taustalla oleviin tekijöihin perustuen Kummi 7 materiaaliin.

Kummi 7 julkaisussa perehdytään motorisessa oppimisessa ilmeneviin vaikeuksiin, niiden havainnointiin ja oppimisen tukemiseen. Kirja koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäisessä kuvaillaan motorisen oppimisen vaikeuksia ja kerrotaan motoristen taitojen oppimisen teorioista. Toisessa osassa esitellään motorisen oppimisen vaikeuksien havainnointiin suunniteltu menetelmä, joka perustuu taidon liikevaiheiden tunnistamiseen. Kirjan kolmannessa osassa annetaan välineitä motorisen oppimisen tukemisen suunnitteluun ja toteutukseen esittelemällä Loikkis kerhon toimintaperiaatteita ja toteutusta. Loikkis-kerho ja Ketteräksi havainnointimenetelmä ovat syntyneet Suomen CP-liiton Liiku, opi, osallistu projektissa.

Luentotallenteen sisällöt:
  • motorisen oppimisen ongelmat
  • motorinen kontrolli
  • liikkeen havainnointi
  • motorisen oppimisen tukeminen

KOHDERYHMÄT
Esi- ja alkuopetusikäisten kanssa työskentelevät sekä eri alojen terapeutit.

KOULUTTAJA
Helena Viholainen, KT, dosentti, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN AIKATAULU
Verkkoluennon pituus on 79 minuuttia. Luentotallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli vuotta ilmoittautumisesta.

Lisätietoa Kummi 7 julkaisusta löydät täältä:

KUMMI 7. Loikkiksella Ketteräksi.

Lisätiedot

Osallistujat

Yksittäinen osallistuja, Työyhteisö