KUMMI 7. Loikkiksella Ketteräksi.

48,00 

Tekijät: Helena Viholainen, Pia-Maria Hemmola, Jenni Suvikas & Jarno Purtsi
Julkaisija: Niilo Mäki Instituutti
Julkaisuvuosi: 2011
Kuvaus: Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja
Kohderyhmät: Esi- ja alkuopetusikäisten kanssa työskentelevät sekä eri alojen terapeutit
ISBN: 978-951-39-4275-5
Hinta: 48 EUROA

51 varastossa

Kuvaus

KUMMI – julkaisusarjassa esitellään oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyviä arviointi-, opetus- ja kuntoutusmenetelmiä. KUMMI – sarjaa julkaisee Niilo Mäki Instituutti. Julkaisusarjan kirjoittajat ovat asiaintuntijoita, jotka seuraavat oppimisvaikeusalan tutkimusta sekä tuntevat erityistä tukea tarvitsevien lasten arvioinnin, opetuksen ja kuntoutuksen psykologisia ja pedagogisia käytäntöjä.

Motorisen oppimisen vaikeudet ovat yleisiä. Jokaisesta päiväkoti tai koululuokasta löytyy keskimäärin yksi lapsi, jolla on motorisen oppimisen vaikeuksia. Tässä Kummissa perehdytään motorisessa oppimisessa ilmeneviin vaikeuksiin, niiden havainnointiin ja oppimisen tukemiseen. Kirja koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäisessä kuvaillaan motorisen oppimisen vaikeuksia ja kerrotaan motoristen taitojen oppimisen teorioista. Toisessa osassa esitellään motorisen oppimisen vaikeuksien havainnointiin suunniteltu menetelmä, joka perustuu taidon liikevaiheiden tunnistamiseen. Kirjan kolmannessa osassa annetaan välineitä motorisen oppimisen tukemisen suunnitteluun ja toteutukseen esittelemällä Loikkis kerhon toimintaperiaatteita ja toteutusta. Opetuksen tueksi ja virikkeeksi mukana on oppimisen arviointiin soveltuvia lomakkeita ja valmiita tuntisuunnitelmia ja Loikkis-kerhoa esittelevä video on julkaisun ostaneille nähtävissä verkossa. Loikkis-kerho ja Ketteräksi havainnointimenetelmä ovat syntyneet Suomen CP-liiton Liiku, opi, osallistu projektissa.

Kirja on tarkoitettu erityisesti esi- ja alkuopetusikäisten kanssa työskenteleville sekä eri alojen terapeuteille.

Lisätiedot

Paino 0,5 kg (kilogramma)