Itsesäätely, minäkäsitys ja oppimisvaikeudet, verkkotallennekoulutus

180,00 230,00 

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 180 euroa/henkilö. Työyhteisöhinta työparille on 230 euroa.
Ilmoittautuessasi huomioi valinta.

Kuvaus

KOHDERYHMÄ
Toiminta- ja puheterapeutit jotka työskentelevät alle kouluikäisten tai alakouluikäisten kanssa

LUENTOTALLENTEEN SISÄLLÖT
Koulutuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen käsitteistöä, tutustutaan itsesäätelyn kehittymiseen ja kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin niin yksilön kuin ympäristön näkökulmasta sekä käydään läpi yleisimpiä itsesäätelyn vaikeuksia. Lisäksi tutustutaan tuen perusperiaatteisiin ja tuen jäsentämiseen yleisemmin, esimerkiksi tavoitteiden asettamisen ja seurannan osalta sekä syvennytään tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen yksilökuntoutuksessa ja ympäristöä ohjatessa.

Koulutuksen toisessa osassa käydään läpi sitä, miten oppimisvaikeudet heijastuvat lasten käsitykseen itsestään, heidän kokemukseensa omista taidoistaan ja pystyvyydestään. Koulutuksessa pohditaan, millaisia tunnekokemuksia oppimisvaikeuksiin voi liittyä. Lisäksi pohditaan miten myönteisen oppija-minäkuvan muodostumista voidaan tukea lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia.

KOULUTTAJAT
Elina Järviluoma, psykologi, PsM, FM, Lastentutkimusklinikka, Keski-Suomen hyvinvointialue & Niilo Mäki Instituutti
Sira Määttä, PsT, Jyväskylän yliopisto ja Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN AIKATAULU
Koulutus koostuu kahdesta luentotallenteesta (noin 5 x 45 min ja 2 x 45 min). Tallenteet ovat katsottavissa vähintään puoli vuotta tilaamisen jälkeen verkkoympäristössä.

Lisätiedot

Osallistujat

Yksittäinen osallistuja, Työpari