Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia – Kummi 10 tutuksi verkkotallenne

40,00 160,00 

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 40 euroa/henkilö. Työyhteisöhinta on 160 euroa.
Ilmoittautuessasi huomioi valinta.

Huom! Koulutustallenteen pituus on 70 minuuttia.

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Kummi 10 on tarkoitettu kaikille lukemisvaikeuslasten kanssa työskenteleville eli opettajille, psykologeille sekä terapeuteille. Kummissa esitellyt lukemisen sujuvuuden harjoitusmenetelmät soveltuvat käytettäväksi sen jälkeen kun lapsi on oppinut peruslukutaidon.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Suomen kielessä lukemisvaikeus näyttäytyy usein hitaana ja takkuilevana lukemisena. Lukemisen sujuvuuden harjaannuttamisesta on kuitenkin vielä toistaiseksi vähän tietoa.
Kummi tarjoaa lukutaidon kanssa työskenteleville sekä teoriatietoa lukemisen sujuvuuden harjoittelemisesta että käytännön harjaannuttamismenetelmiä. Kummiin on koottu tiivistetysti, mitä tällä hetkellä tiedetään lukemisen sujuvuuden kehittymisestä ja kuntouttamisesta. Lisäksi Kummissa kuvataan erilaisia sujuvuuden harjaannuttamiseen käytettyjä menetelmiä.

Kummissa on:
tietoa lukutaidon kehityksestä ja lukivaikeuksien syistä
tietoa lukusujuvuuden arvioinnista ja harjoitusmenetelmistä
mukana suomen kielen yleisimpiä tavuja sekä harjoittelumateriaalia sujuvaan lukemiseen

Luentotallenteen sisällöt:
Miten lukutaito ja lukemissujuvuus kehittyvät
Mitä lukemissujuvuus on
Mitkä taustatekijät vaikuttavat lukemissujuvuuteen
Miten lukemissujuvuutta voidaan arvioida
Miten lukemissujuvuutta voidaan harjoittaa

KOULUTTAJA
Paula Salmi, FT, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN AIKATAULU
Verkkoluennon pituus on 70 minuuttia. Luentotallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli vuotta ilmoittautumisesta.

Lisätietoa kummi 10 löydät täältä

KUMMI 10. Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia

Lisätiedot

Osallistujat

Yksittäinen osallistuja, Työyhteisö