OPH: Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä (1 op) 30.10.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

Voit ilmoittautua varasijalle koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa paneudutaan alle kouluikäisten lasten kuullun ymmärtämisen taitojen kehittymisen ohjaamiseen. Huomio kohdistetaan erityisesti niihin lapsiin, joilla on huomattu puutteita kuullun ymmärtämisen taidoissa. Koulutuksessa pohditaan yhdessä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä.:
– Miksi kuullun ymmärtämisen taitoja kannattaa harjoitella varhaiskasvatuksessa?
– Miten varhaiskasvatuksessa voidaan tukea lasten kuullun ymmärtämisen taitojen kehittymistä?
– Mitä on keskusteleva lukeminen?
– Miten voisin lisätä lukutilanteideni vuorovaikutteisuutta?
– Miten voisin ratkaista haasteita lukutilanteiden vuorovaikutuksessa?

Koulutus sisältää ennen koulutuspäivää katsottavan luentotallenteen (1h), ennakkotehtävän kuullun ymmärtämisen tukemiseen liittyen sekä koulutuspäivän (6 x 45 min.)

KOULUTTAJA
Anu Kajamies, KT, yliopistotutkija, Turun yliopisto

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole mahdollista osallistua koulutukseen. Hyvinvointialueiden alaisuudessa työskentelevä henkilöstö ei siis valitettavasti voi osallistua Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän