NUORTEN JA AIKUISTEN LUKEMIS- JA KIRJOITTAMISTAITOJEN ARVIOINTI – DigiLukiseulan käyttökoulutus

80,00 110,00 

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 80 euroa/henkilö. Hinta työparille on 110 euroa. Ilmoittautuessasi huomioi valinta.

Ota yhteyttä, jos tahdot tarjouksen koulutuksesta työyhteisöllesi tai tiimillesi.

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta, ja jotka haluavat kouluttautua erityisesti DigiLukiseulan käyttöön.

TALLENNEKOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään nuorten lukivaikeuksia ja niiden ilmenemistä sekä perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin digitaalisella DigiLukiseulalla.  DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. DigiLukiseulan käyttökoulutuksessa perehdytään seulontamenetelmän käyttöön ja tulosten tulkintaan, käydään läpi arvioinnin periaatteita ja tiedon luotettavuutta arviointimenetelmän digitaalisuus huomioiden.

DigiLukiseulalla lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi on nopeaa, koska tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen hoituvat digitaalisesti. Seulonnan jälkeen tarkempaa arviointia voidaan jatkaa Niilo Mäki Instituutin Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille -arviointivälineen (Nevala ym. 2006) avulla. Arvioinnista saatu tieto toimii pohjana tukitoimien suunnittelulle.

Koulutus sisältää elokuussa 2023 kuvatut verkkokoulutustallenteet:

  1. Mitä arvioidaan? Lukivaikeus nuorilla. (kesto noin 1 h 10 min)
  2. Miksi arvioidaan? Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arvioinnin lähtökohdat. (kesto noin 25 min)
  3. Miten arvioidaan? Nuorten ja aikuisten DigiLukiseulan käyttö ja tulosten tulkinta. (kesto noin 1h 15 min)

Koulutukseen sisältyy vapaaehtoinen orientoiva tehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

KOULUTTAJA
Maria Niskakoski, KM, EO, erityisopetuksen lehtori, Schildtin lukio, Gradia ja vastaava tutkija, DigiLukiseula-hanke, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN AIKATAULU
Tallennekoulutus on katsottavissa vähintään puolen vuoden ajan alkaen tilauksestasi. Huom! Kaikkien koulutuksen katsovien tulisi kirjautua koulutuksen verkkoympäristöön.

Lisätiedot

Osallistujat

Yksittäinen osallistuja, Työpari, Tiimi