Kirjoittamisen vaikeudet ja kirjoitustaidon tukeminen, verkkotallenne

60,00 240,00 

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 60 euroa/henkilö. Työyhteisöhinta on 240 euroa.
Ilmoittautuessasi huomioi valinta.

Huom! Koulutustallenteiden pituus  on noin 7 x 45 min.

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Erityisopettajat, opettajat, puheterapeutit, kuntouttajat, psykologit, toimintaterapeutit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA KOULUTTAJAT
Koulutuksessa käsitellään kirjoitustaidon kehittymistä ja kirjoittamisen vaikeuksia erilaisista näkökulmista. Kouluttajat käsittelevät mm. aivojen ja motoriikan yhteyttä, oikeinkirjoituksen kehittymistä, tekstien tuottamista sekä kirjoittamisen yksilö- ja ryhmäkuntoutusta.

 • Aivot, motoriikka ja kirjoittaminen
  Timo Ahonen, professori, Jyväskylän yliopisto
 • Oikeinkirjoituksen kehittyminen ja kuntouttaminen
  Ritva Ketonen, FT, puheterapeutti, erityisopettaja, tutkija, NMI ja Helsingin yliopisto
 • Kokemuksia kirjoitustaidon ryhmäkuntoutuksesta
  Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
 • Tekstien tuottaminen
  Marja-Kristiina Lerkkanen, professori, Jyväskylän yliopisto

Koulutuksen kesto on noin 7 x 45 minuuttia. Luentotallenteet ovat katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli vuotta ilmoittautumisesta.

PALAUTETTA KOULUTUKSESTA

En ole kovin teoriapohjaisesti osannut ajatella, kuinka työssäni jo vahvistan lapsen kielellisiä valmiuksia. Tätä saamaani lisäymmärrystä aion hyödyntää, kun teen yhteistyötä varhaiskasvattajien ja koulun henkilökunnan kanssa.

Kurssivideoista sain ennen kaikkea hyödyllisiä vinkkejä siitä, miten harjoitusohjelmat kannattaa rakentaa ja strukturoida ja miten lasta voi motivoida lukemisen ja kirjoittamisen harjoitteluun. Kurssilla tarjottiin laajan teoriapaketin lisäksi myös konkreettisia vinkkejä kirjoittamisen kuntoutukseen. Kirjoittamisen ryhmäpohjaiseen kuntoutukseen tutustuminen oli myös erittäin kiinnostavaa ja resurssien riittävyyttä pohtiessa erittäin hyödyllistä tietoa.

Työssäni olen luentojen katsomisen jälkeen rohkeammin, mutta myös lempeämmällä asenteella, ohjannut mm. esikouluikäisten kynäotetta Timo Ahosen vinkkien mukaan.

Ennen koulutusta olin melko epäileväinen, olisiko koulutuksesta käytännön hyötyä työssäni. Edelleenkin koen, että itse kirjoittamista en työssäni paljoakaan tule harjoittelemaan lasten kanssa, mutta nyt tiedostan, miten kielenkehityksen tukeminen ja erityisesti kerronnan harjoittaminen tukee lasta myös kirjoittamisprosessissa.

Luentojen ja artikkelin pohjalta ymmärsin sen, miten monipuolisesta ja monimutkaisesta taidosta kirjoittamisessa on kyse. Kuntoutuksessa ei riitä, että tarkastellaan vain yhtä osa-aluetta vaan kirjoitustaidon analysoimisessa tulee kiinnittää huomiota kaikkiin piirteisiin; motorisiin, kognitiivisiin sekä kielellisiin taitoihin.

Lisätiedot

Osallistujat

Yksittäinen osallistuja, Työyhteisö