LEIKITÄÄN JA KESKITYTÄÄN (LEKE) perheille – pienten lasten toiminnanohjauksen vahvistaminen 13.9., 8.11.2024 ja 10.1.2025 Helsinki

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
13.9.2024 koulutuspäivä 1., Helsinki
8.11.2024 ohjaustapaaminen 2h, webinaari
10.1.2025 koulutuspäivä 2., Helsinki
Lähipäiviin Helsingissä ei ole mahdollista etäosallistua.

KOHDERYHMÄT

Alle kouluikäisten lasten perheiden kanssa työskentelevät sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä varhaiskasvatuksen opettajat (lasten ohjaaminen):

Koulutukseen voi ilmoittautua

  1. tiimi, jossa on vähintään yksi vanhempainryhmän ohjaaja (psykologi, perhetyöntekijä) ja yksi lasten ryhmän ohjaaja (esim. varhaiskasvatuksen opettaja, lastenhoitaja, toimintaterapeutti, perhetyöntekijä). Jokaisen tiimin jäsenen tulee ilmoittautua erikseen.
  2. Vanhempainryhmän ohjaaja (psykologi, perhetyöntekijä) yksin

Osallistujat sitoutuvat LeKe perheille-ohjauksen toteuttamiseen koulutuksen aikana.

KOULUTUKSEN TARKOITUS JA SISÄLLÖT
Leikitään ja keskitytään perheille (LeKe perheille) -interventio on tarkoitettu matalan kynnyksen ohjausmenetelmäksi 3–5-vuotiaille lapsille, joilla on ylivilkkauteen ja keskittymiseen liittyviä pulmia. Vanhempia ohjataan tukemaan lapsen toiminnanohjausta arjessa yhteisten leikkien ja pelien kautta. Interventio kestää 8 viikkoa ja sisältää erilliset ryhmä- tai yksilötapaamiset vanhemmille ja lapsille (yhteensä 6 tapaamista) sekä puhelinohjausta (2 kertaa). Leikkejä jatketaan kotona päivittäin ja ne kirjataan leikkipäiväkirjaan.

LeKe-intervention tavoitteena on vahvistaa lasten toiminnanohjauksen taitoja ja itsesäätelyä sekä ennaltaehkäistä vaikeuksien kasaantumista myöhemmissä kehitysvaiheissa. LeKe perheille -interventio pohjautuu NMI:n hankkeissa ja pilottikoulutuksissa kerättyyn soveltuvuustietoon, LeKe-intervention vaikuttavuustutkimukseen sekä aikaisempaan leikkiperustaisista toiminnanohjauksen interventioista (ENGAGE, TEAMS, GAIM) saatuun kansainväliseen tutkimustietoon. Suomalaisessa vaikuttavuustutkimuksessa LeKe-interventioon osallistuneiden lasten tarkkaavuuteen, ylivilkkauteen ja aggressiiviseen käyttäytymiseen liittyvät ongelmat vähenivät ja vaikutukset säilyivät 2kk seurannassa.

LeKe perheille on ensisijaisesti ryhmämuotoinen interventio, mutta 8-viikkoista ohjelmaa on mahdollista soveltaa myös yksittäisten perheiden ohjaamisessa. Koulutukseen osallistujat saavat käyttöönsä LeKe perheille ohjaajan käsikirjan sekä vanhemmille jaettava työkirjan. LeKe sopii alle kouluikäisten lasten perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten (esim. alueelliset sote-palvelut, yksityiset palveluntarjoajat) varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn työkaluksi. LeKe-toiminnan kautta voidaan myös kehittää terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen rajapintaan käytännön yhteistyötä lapsiperheiden tukemista varten.

KOULUTUKSEN AIKATAULU

13.9.2024 koulutuspäivä 1., Helsinki

  • Toiminnanohjauksen käsitteet, kehittyminen ja teoriatausta
  • Miten toiminnanohjauksen vaikeudet näkyvät arjessa?
  • Leikki toiminnanohjauksen tukemisen välineenä
  • LeKe perheille -intervention sisältö ja käytännön toteutus
  • Oman ryhmä- tai yksilöohjauksen suunnitelma

Vko 38-41       interventioon osallistuvien perheiden rekrytointi (ryhmässä n. 5 perhettä)
Vko 43-50       LeKe perheille -intervention toteutus (ajoitus voi vaihdella syysloman mukaan)

8.11.2024 ohjaustapaamiset 2h, webinaari

10.1.2025 koulutuspäivä 2., Helsinki

  • Ryhmien tai yksilöohjausten esittely
  • LeKe-interventiosta saatujen kokemusten jakaminen
  • LeKe-toiminnan jatkaminen ja kehittäminen omassa työssä

KOULUTUKSEEN SISÄLTYVÄT MATERIAALI
Ohjaajien käsikirjat
Vanhempien työkirjat
Leikkikuvat
Leikkipäiväkirjat
Osa materiaaleista jaetaan sähköisenä.

KOULUTTAJAT
Liisa Klenberg, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutus alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 16.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 690 euroa per osallistuja. Hinta sisältää yllä kuvatun koulutuksen, koulutukseen sisältyvän materiaalin ja luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit kahtena päivänä

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.8.2024. Koulutuksen laskutamme vasta ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen.

jokaisen tiimin jäsenen tulee täyttää ilmoittautumislomake ja jos tulet koulutukseen yksin, kirjoita "ei tiimiä"