LUKIVA – Lukivalmiuksien arviointimenetelmä 4-5-vuotiaille lapsille, verkkotallenne

75,00 125,00 

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 75 euroa/henkilö. Samalla ilmoittautumisella ilmoitetut lisähenkilöt samasta työyhteisöstä 25 euroa/henkilö.

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Terveydenhoitajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, puheterapeutit ja psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
LUKIVA – Lukivalmiuksien arviointimenetelmällä voidaan kartoittaa lukemista ennakoivia taitoja lapsen ollessa 3½ – 5½ vuoden ikäinen. Lapsen lukemista ennakoivia taitoja voidaan arvioida LUKIVA-tehtävien sekä vanhemmille suunnatun kyselylomakkeen avulla esimerkiksi neuvolan 4- ja 5-vuotistarkastusten yhteydessä tai päivähoidossa. Vaikka arviointimenetelmät ovat yksinkertaisia ja nopeita esittää, edellyttää niiden luotettava tekeminen ja tulosten arvioiminen kuitenkin asiaan perehtymistä.

Tässä verkkoluennossa:
Tutustutaan lyhyesti lukivalmiuksien arviointiin ja lukemisen taitojen ennakointiin liittyvään teoreettiseen ja tutkimukselliseen taustaan.
Käydään läpi käytännönläheisesti, miten LUKIVA-arviointimenetelmää käytetään ja miten sen tuloksia tulkitaan.
Esitellään LUKIVA-arviointimenetelmän kehittelyyn liittyvä taustoja.

Koulutus sisältää verkkoluentotallenteen (2 h). Tallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli vuotta ilmoittautumisesta.

KOULUTTAJA
Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 75 euroa/henkilö. Samalla ilmoittautumisella ilmoitetut lisähenkilöt samasta työyhteisöstä 25 euroa/henkilö. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä koulutukseen, kirjoita lisätietokenttään lisähenkilöiden nimet ja yhteystiedot.
Koulutushintaan ei sisälly LUKIVA -testiä.

Lisätiedot

Valitse montako osallistujaa osallistuu samasta työyhteisöstä

1 osallistuja, 2 osallistujaa, 3 osallistujaa tai enemmän