Kouluilla on tarve yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutustaitoja tukeville toimintatavoille

Kouluilla on tarve yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutustaitoja tukeville toimintatavoille Niilo Mäki Instituutti on toteuttanut Opetushallituksen rahoituksella Yhteispeli -koulutusta vuodesta 2016 alkaen. Yhteispelin tavoitteena on lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen, koko kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistaminen sekä koulutyötä kuormittavien ongelmien ennaltaehkäisy. Haastattelimme Yhteispeli-kouluttajaa Tiina Ojalaa, mikä Yhteispelistä tekee kouluille ajankohtaisen ja mitä annettavaa Yhteispelillä on kouluille. Ojala on ollut …. Lue lisää