Uppmärksamhet, exekutiva funktioner, självreglering och individualiserat beteendestöd

HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn MÅLGRUPP: Personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg som arbetar eller kan arbeta konsultativt. FORTBILDNINGENS INNEHÅLL: Under fortbildningen går vi igenom utvecklingen av exekutiva färdigheter och självreglering hos barn. Vi bekantar oss med stödåtgärder riktade mot barn med uppmärksamhets- eller beteendesvårigheter och går igenom hur man …. Lue lisää