Motivationaaliset ulottuvuudet tutkivassa nettilukemisessa

Motivationaaliset ulottuvuudet tutkivassa nettilukemisessa Oppilaiden nettilukutaitojen tutkimuksessa tulisi huomioida entistä paremmin lukijan motivaatio Tutkimusartikkelissa Motivationaaliset ulottuvuudet tutkivassa nettilukemisessa Laura Kanniainen, Carita Kiili, Asko Tolvanen, Jukka Utriainen ja Paavo Leppänen tarkastelivat kuudesluokkalaisten nettilukemisen motivationaalisia ulottuvuuksia. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten Yhdysvalloissa kehitetty ja validoitu nettilukemisen motivaatiomittari soveltuu suomalaiseen aineistoon, sekä miten nettilukemisen motivationaaliset ulottuvuudet ovat yhteydessä tutkivan nettilukemisen …. Lue lisää