Miten innostaa lapset, perheet ja kasvatusalan ammattilaiset lastenkirjoista ja lukemisesta? Miten liittää lukeminen osaksi varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen arkea innostavalla ja helpolla tavalla? Mistä saada toimivia, käytännönläheisiä materiaaleja käytettäväksi varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa? Miten tukea monikielisten lasten kerrontataitojen kehitystä? Mistä saada henkilökuntaa innostavaa koulutusta? Niilo Mäki Instituutilta kunta voi tilata täydennyskoulutuksia ja Lukukoordinaattorin palveluita sekä konkreettista ja helppokäyttöistä materiaalia, jota on kokeiltu jo Keski-Suomen kunnissa!

Tarjoamme kunnille mahdollisuutta tilata Niilo Mäki Instituutilta palveluja varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin, jonka kustannuksiin kunnat voivat hakea valtion erityisavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 5.12. päättyvässä haussa. Avustusta on jaossa yhteensä 4 000 000 euroa, joten tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää. Lisätietoa hausta tästä linkistä.

Niilo Mäki Instituutti haluaa kehittää varhaiskasvatusta ja opetusta kanssanne 30-vuotisella kokemuksella oppimisen ja oppimisvaikeuksien parissa. Niilo Mäki Instituutti on valtakunnallinen, säätiöpohjainen, voittoa tavoittelematon oppimisvaikeuksien tutkimus- ja kehittämistyön keskus. Lukutaidon tukeminen on yksi Niilo Mäki Instituutin keskeisistä tehtävistä. Toimintamme on tutkimuksen, kehittämistyön ja käytännön opetustyön vuoropuhelua. Kehitämme uusia materiaaleja ja toimintamalleja neuvoloihin, varhaiskasvatukseen, kouluun ja toiselle asteelle tutkimusperustaisesti. Se tarkoittaa, että tuotamme materiaalia tutkimuksen tuloksiin nojaten sekä tutkimme materiaalien vaikutuksia ja muokkaamme niitä tarpeen mukaan. Avustusta voi hakea esimerkiksi aiheeseen liittyviin täydennyskoulutuksiimme tai julkaisujemme hankintaan, Tarinamummit- ja vaarit -toimintamalliin tai lukubokseihin. Voimme myös toimia lukukoordinaattorina kunnallenne.

Niilo Mäki Instituutti tarjoaa kuntanne tarpeisiin mukautettuna:

  • Lukukoordinaattorin palveluita kuntaan vuosille 2020–2022 tai osaksi aikaa
  • Täydennyskoulutuksia ja julkaisuja varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen tarpeisiin
  • Tarinamummit- ja vaarit toimintamallin
  • Konkreettiset ja helposti varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa käyttöön otettavat Lukuboksi-materiaalit, joiden kehitystyön taustalla on tuore tutkimustieto lukumotivaation synnystä sekä käytännön kokemukset toimivista lukuiloa lisäävistä toimenpiteistä 
  • LUKUILO-koulutukset varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä lapsiperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille (esim. kirjastot, neuvolat, sairaalan lastenosasto, lastensuojelu)
  • Opastuksen ja materiaalit LUKUILO-ryhmien pitämiseen vähän lukeville perheille 
  • Kunnalle suunniteltua lukemista ja lukuharrastusta edistävää kehittämistoimintaa


Jos kiinnostuit, ota mahdollisimman pian yhteyttä niin suunnitellaan juuri teidän kunnallenne sopiva kokonaisuus (hakuaika päättyy 5.12.2019).

Lisätietoja:

Assi Karppinen
p. 040-6818870
assi.karppinen@nmi.fi

Lukuboksi-toimintamalli ja LUKUILO-koulutukset
Suvi Ylönen
p. 040 6651104
suvi.ylonen@nmi.fi

Tarinamummit ja -vaarit
Adrienn Jalonen
p. 010 229 2991  
adrienn.jalonen@nmi.fi

Lukuboksi-toimintamalli

Syyskuussa 2019 julkaistun Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvin julkaiseman tutkimuksen mukaan osassa päiväkodeista kielellinen ympäristö ei sisällä riittävästi rikasta vuorovaikutusta, kuten kielellistä leikittelyä, loruttelua tai kirjojen lukemista. Tartu tarinaan -hankkeessa Niilo Mäki Instituutissa on kehitetty konkreettisia menetelmiä ja materiaaleja, joilla voidaan lisätä lukemista, kirjallisuuden käyttöä ja rikastaa kielellistä ympäristöä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ja mallintaa tätä myös lasten huoltajille. Keski-Suomen kunnissa päiväkodeilla ja esiopetusryhmillä on ollut mahdollisuus saada käyttöön helppokäyttöisiä ja innostavia Lukubokseja, joiden tavoitteena on lisätä lasten lukumotivaatiota, tarjota varhaiskasvatuksen ammattilaisille mallia ja välineitä toiminnalliseen lukemiseen sekä välittää perheille tietoa lukemisen merkityksestä ja tarjota käytännön vinkkejä lukemisen lisäämiseen arjessa. Toimintaa on pilotoitu myös alkuopetuksessa. Lukuboksi-toimintamallissa on huomioitu myös kirjaston kanssa tehtävä yhteistyö.

Lukuboksi-toiminta on tiettyyn teemaan liittyvä, mielikuvitusta ruokkiva lukuseikkailu, jossa huomioidaan lasten osallisuus ja toimijuus ja jossa kirjat ja lukeminen liittyvät lapsia innostavien tehtävien ratkomiseen. Lukuboksi sisältää konkreettisen materiaalipaketin, jossa on mukana suomenkielisiä, laadukkaita lastenkirjoja, ohjeistuksen henkilökunnalle toiminnan toteuttamiseksi ja runsaasti vinkkejä ja ideoita sekä kotiin toimitettavaa materiaalia. Yksi Lukuboksi-jako kestää ryhmässä noin 6-8 viikkoa ja sen aikana toiminnan kautta rikastetaan kielellistä ympäristöä, luetaan säännöllisesti sekä ohjataan lapset ja aikuiset kohti toiminnallista lukemista. Lukuboksi-toiminta mahdollistaa myös lukuisin tavoin vanhempien kutsumisen mukaan toimintaan ja materiaalipaketissa on mukana valmiina kotiin annettavaa lukemiseen innostavaa materiaalia ja kotitehtäviä. Lukuboksi-toimintamallin ovat kehittäneet varhaiskasvatuksen ammattilaiset ja se on helppo ottaa käyttöön erilaisissa ryhmissä. Siinä on huomioitu lapsille tyypilliset tavat oppia ja omaksua tietoa sekä valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Osana Lukuboksi-toimintamalli on myös toiminnalliset vanhempainillat, joissa lukemista mallinnetaan perheille, toimitaan luetun pohjalta sekä jaetaan tietoa lukemisen merkityksestä innostavalla ja kannustavalla tavalla. Toimintamalliin kuuluu myös henkilökunnan perehdytys Lukuboksin käyttöön sekä lapsiperheille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille järjestetyt LUKUILO-koulutukset ja ryhmät.

Lukuboksi-toimintamalli on kehitetty Niilo Mäki Instituutin toimesta Tartu tarinaan -hankkeessa. jokaSuomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston rahoittama puolitoistavuotinen hanke (2018-2019). Hankkeen päätavoitteena on auttaa lapsia ja perheitä löytämään lukuilo ja tarjota varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja muille lasten ja perheiden kanssa työskenteville konkreettisia työvälineitä sekä tietoa lukemisen merkityksestä. Toimintaa on pilotoitu Keski-Suomessa ja sitä on kehitetty yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön kanssa yhteistyössä. Toiminnasta on tullut kiitosta lapsilta, vanhemmilta, varhaiskasvatuksen henkilöstöltä, kuntapäättäjiltä, kirjastoilta sekä muilta lapsiperheiden kanssa työskenteleviltä. Keski-Suomessa käytössä olevien Lukuboksien teemat löydät täältä: https://www.tartutarinaan.fi/lukuboksit/

Tarinamummit ja -vaarit

Tarinamummit ja -vaarit toimintamalli tukee monikielisten lasten sanavaraston kartuttamista, jotta he selviytyvät ensiopetuksesta ja koulunaloituksesta sekä kykenevät täysipainoiseen vuorovaikutukseen ikätovereiden sekä aikuisten kanssa. Kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen piirissä olevat monikieliset lapset, joilla on suomen kielen taidossa vielä puutteita.

Toiminta tapahtuu päiväkotiryhmissä, lukutuokion muodossa. Vapaaehtoiset joko ovat kahden kesken lapsen kanssa tai lukevat pienissä ryhmissä. Kirjojen lukeminen lapsille kasvattaa sanavarastoa ja ääneen lukemisen avulla voidaan tukea monikielisten lasten suomen kielen ääntämisen harjoittelua mallin avulla. Suomenkielisistä lastenkirjoista lapset myös saavat tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja lasten elämään Suomessa.

Hankkeessa kehitetään varhaiskasvatusikäisille monikielisille lapsille suunnattu toimintamalli, jossa vapaaehtoiset seniorit (Tarinamummit ja -vaarit) tarjoavat yksilöllistä tukea kerrontataitojen kehitykseen. Toimintamallissa perehdytyksen saaneet vapaaehtoiset seniorit vierailevat päiväkodeissa tarjoten ohjattua tarinatuokioita lapsille. Vapaaehtoiset saavat perehdytyksen toimintaan ja ohjaukseen, kuinka toteuttaa kerrontataitojen tukea kirjan lukemisen ja tarinoinnin avulla. Hankkeen päätyttyä toimintamalli on dokumentoitu ja ohjeistettu niin, että varhaiskasvatusyksiköt pystyvät itse jatkossa kouluttamaan itselleen omat vapaaehtoiset Tarinamummeiksi ja -vaareiksi ja siten ottamaan toimintamallin täysin itsennäisesti käyttöön. Tuloksena syntyy siis paitsi kokeiltu toimintamalli, myös perehdytysopas ja ohjeistus toimintamallin käyttöönotosta.

Toimintamalli mahdollista monikielisten lasten suomen kielen harjoittelun ohjatusti. Se lisää myös päiväkotien ja senioreiden verkostoitumista lähiyhteisöön.
Toimintamalli perustuu Niilo Mäki Instituutin Lukumummi ja -vaari -toiminnassa saatuihin hyviin kokemuksiin kaunokirjallisuuden vaikutuksesta lasten sanavaston lisääntymiseen. Myös kirja keskiössä, mutta lukemisen lisäksi keskustellaan tarinasta, kirjan kuvista, näytellään ja lorutellaan.

Täydennyskoulutukset ja julkaisut

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Ne voidaan järjestää tilaajan toivomassa paikassa kaikkialla Suomessamyös videoneuvotteluyhteyksillä tapahtuva tai verkkokoulutus on mahdollinen. Tilauskoulutusten hintaan vaikuttavat koulutuksen laajuus (tunnit/päivät) ja osanottajamäärä. Koulutusaihe voi olla esimerkiksi S2-oppilaiden kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen, lukivaikeuksien arviointi ja kuntoutus, luku- ja kirjoitustaidon oppimisen arviointi ja tukeminen tai teoriaa ja harjoituksia lukusujuvuuden kehittymiseen. Monissa koulutuksissa käytössä olevan Ekapelin käytön tukemiseen voit myös tilata koulutusta. Voit tutustua lukivalmiuksiin ja lukemiseen liittyvään tilauskoulutusvalikoimaamme tästä linkistä.

Niilo Mäki Instituutti julkaisee kirjoja, harjoitusmenetelmiä, testejä ja kuntoutusmateriaaleja oppimiseen ja oppisvaikeuksiin liittyen. Meiltä löytyy julkaisuja esimerkiksi lukivalmiuksien arviointiin, lukusujuvuuteen, nuorten ja aikuisten lukivaikeuksien seulontaan ja lukemisen ja kirjoittamisen taitojen yksilötestaamiseen sekä kielen kehitykseen. KUMMI-sarjasta löytyy mm. monilukutaitoon, lukusuvuuteen, luetun ymmärtämiseen ja oikeinkirjoittamiseen arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja.
Voit tutustua julkaisuihimme näillä sivuilla: https://koju.nmi.fi/julkaisut/