OPH: Toimintakyvyn tukeminen oppilaiden arjessa (1 op) 31.10.2024 webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOHDERYHMÄ
Perusopetuksen luokkien 1-6 koulunkäynninohjaajat- ja avustajat sekä aamu- ja iltapäiväkerhon ohjaajat.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oppilaiden toimintakyvyn tukeminen on keskeinen osa koulunkäynninohjaajien ja -avustajien työnkuvaa. Koulutuksen tavoitteena on syventää koulunkäynninohjaajien ja -avustajien taitoja toimintakyvyn tukijana. Lisäksi käydään läpi myös toimintakyvyn tuen tarpeiden tunnistamista koulupäivän tai aamu- ja iltapäiväkerhojen arkissa tilanteissa.

Koulutus sisältää oman työn näkökulmasta toteutettavan ennakkotehtävän sekä webinaaripäivän (6x45min). Ennakkotehtävässä kuvataan, mikä oman työn kannalta mietityttää tai herättää kysymyksiä oppimisvaikeuksiin ja oppimisen ohjaamiseen tai toimintakyvyn tukemiseen liittyen. Koulutuspäivässä työstämistä jatketaan ja esiin nousseisiin haasteisiin pyritään löytämään ratkaisuja.

KOULUTTAJA
Marjo Naukkarinen, KM, laaja-alainen erityisopettaja, koulunkäynninohjaaja, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutuspäivä alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole mahdollista osallistua koulutukseen. Hyvinvointialueiden alaisuudessa työskentelevä henkilöstö ei siis valitettavasti voi osallistua Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit ilmoittautua koulutukseen alla olevalla lomakkeella. Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän