Läsning, skrivining och samundervisning

Kartläggning av läsning och skrivning i åk 1, 2, 3 och 5 – utbildning i kartläggningsinstrumentet ILS – Individuell Läsning och Skrivning

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
Senaste forskningen om läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheter
Identifiering och analys av läs- , skriv- och benämningssvårigheter med hjälp av de finlandssvenska kartläggningsmaterialen ILS – Individuell Läsning och Skrivning och SSB – Test i Snabb Seriell Benämning
Praktiska övningar med kartläggningsmaterialen ILS och SSB
Åtgärder för att bättre kunna stöda elevers läs- och skrivutveckling i samband med läs- och skrivsvårigheter

UTBILDARE:
Pia Vataja, klass- och speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet
Ann-Katrine Risberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Åbo Akademi, Niilo Mäki Institutet
Nea Kronberg, PeM, speciallärare, projektforskare, doktorand vid Jyväskylä universitet, Niilo Mäki Institutet

Fokus på läsning och skrivning – Senaste forskningen, undervisning och praktiska metoder

MÅLGRUPP:  Lärare i grundskolan (främst åk F-6)

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH UPPGIFT
Senaste forskningen om läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheter
Identifiering och analys av läs- , skriv- och benämningssvårigheter med hjälp av de finlandssvenska kartläggningsmaterialen ILS – Individuell Läsning och Skrivning och SSB – Test i Snabb Seriell Benämning
Praktiska övningar med kartläggningsmaterialen ILS och SSB
Åtgärder för att bättre kunna stöda elevers läs- och skrivutveckling i samband med läs- och skrivsvårigheter

UTBILDARE:
Pia Vataja, klass- och speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet
Ann-Katrine Risberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Åbo Akademi, Niilo Mäki Institutet
Nea Kronberg, PeM, speciallärare, projektforskare, doktorand vid Jyväskylä universitet, Niilo Mäki Institutet

Samundervisning: Att bemöta elever med särskilda behov inom allmän undervisning – samordnad undervisning, kompanjonlärarskap och flexibla undervisningsgrupper (1 sp)

MÅLGRUPP: Speciallärare, klasslärare och ämneslärare som är intresserade av att pröva samundervisning och kompanjonlärarskap i sitt jobb. Delta gärna i form av arbetspar som också kan pröva verksamhetsmodeller i praktiken. Det är dock möjligt att delta även utan arbetspar.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Utbildningen fokuserar på samundervisning och kompanjonlärarskap; forskning, planering och arbetssätt. Intensifierat och särskilt stöd kan förverkligas även inom allmänundervisningen genom flexibla grupperingar och omfördelning av undervisningsresurserna. Dessutom diskuteras hur man på skolnivå stöder samundervisning. Vi tar även upp praktiska exempel på och erfarenheter av modeller för samundervisning från olika håll i Finland. Deltagarna får även planera och utveckla en egen samundervisningsmodell eller vidareutveckla en modell som de redan använder.

UTBILDARE:
Nea Kronberg, PeM, speciallärare, projektforskare, doktorand vid Jyväskylä universitet, Niilo Mäki Institutet
Pia Vataja PeM, klass- och speciallärare, projektforskare, doktorand vid Jyväskylä universitet, Niilo Mäki Institutet

Fråga mer om beställningsutbildningarna:

Fyll i formuläret nedan för att kontakta utbildningsplaneringsteamet angående beställningsutbildningarna.

Skriv om era önskemål om utbildning, berätta för oss
- utbildningsämne
- preliminär uppskattning av antalet deltagare
- hur många utbildningstimmar vill ni ha
- vilka yrkesgrupper som deltar i utbildningen (utbildningens målgrupp)
- era önskemål angående tidpunkten för utbildningen