ILS frågetimmar

I april är det igen dags att göra kartläggningar i läsning och skrivning med
ILS-kartläggningsmaterialet. Det kanske har gått en tid sen du gick
utbildningen eller kanske det uppstått frågor medan du planerat
kartläggningen. Därför ordnar ILS-projektet två frågetimmar om materialet i
Teams. Här är det meningen att du ska kunna ställa frågor till oss eller
diskutera mer allmänt kring kartläggningen med oss. Du kan delta hela timmen
eller bara titta in och ställa din fråga.