Kalajoki

Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu -koulutus kesäkuussa 2020 Kalajoki.

Toivomme sinun orientoituvan koulutuspäivään miettimällä itseksesi mitä haastava käyttäytyminen sinulle tarkoittaa.
Tämän lisäksi toivomme sinun vastaavan seuraaviin kysymyksiin koulutuspäivään liittyvistä toiveista ja kysymyksistä: