Syventävää osaamista tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen – Yhteispelin Mentor -koulutus kesäkuussa 9.-10.6.2021 webinaarina

Yhteispelin Mentor -koulutus on suunnattu Yhteispelin opettajakoulutuksiin osallistuneille opettajille ja rehtoreille. Tavoitteena on vahvistaa koulutustilanteita ja Yhteispeli -koulutusprosessiin osallistuneiden opettajien asiaosaamista koulutettavasta sisällöstä. Tavoitteena on syventää tietämystä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisesta, oppia, kuinka voi tukea ja innostaa kollegoja Yhteispelin toimintatapojen toteuttamisessa ja saada käytännönläheisiä ideoita siihen, miten esitellä muille Yhteispelin kokonaisuutta. Kouluttautuminen pitää sisällään akateemisen kirjallisuuteen perehtymistä, ohjausharjoituksia, omien taitojen refelektointia ja vuorovaikutustilanteiden harjoittelua. Myös koulutusmateriaalien muokkaaminen kuuluu osaksi kouluttautumista.

Kenelle:
• Yhteispeli-koulutuksiin osallistuneille YP-opettajille ja rehtoreille
• Koulutukseen otetaan yhteensä 20 osallistujaa.
• Sopikaa rehtorin kanssa kuka ilmoittautuu työyhteisöstä mukaan koulutukseen ja samalla toivomme tiedon siitä, onko muita halukkaita osallistujia
• Jokaiselta Yhteispelissä mukana olleelta koululta toivotaan mukaan ainakin yhtä osallistujaa, mutta koulutus on vapaaehtoinen eikä koululla ole velvoitetta lähettää opettajaa koulutukseen.

Koulutuksen tavoitteet:
• Syventää tietämystä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisesta.
• Oppia, kuinka voi tukea ja innostaa kollegoja Yhteispelin toimintatapojen toteuttamisessa.
• Saada käytännönläheisiä ideoita siihen, miten esitellä muille Yhteispelin kokonaisuutta.
• Tutustua muutamiin koulutustekniikoihin.

Koulutus sisältää:
• 2 pv lähiopetusta (2 op) webinaarina
• kirjallisuuteen ja taustateorioihin tutustuminen (1 op) ( sisältää ennakkotehtävän ja jatkotehtävän koulutuksen lähipäivien jälkeen)

Paikka ja aika:
• Koulutus toteutetaan kesäkuussa 9.-10.6.2021 webinaarina.
• koulutuspäivien pituus klo 10 – 16

Kouluttajat:
Paula Alasuvanto ja Minna Mustakallio-Sorvari.

Osallistumiskulut:
• koulutus on maksuton
• koulu rahoittaa osallistujan matka- ja majoituskulut

Ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alapuolella olevalla lomakkeella. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.