Tule mukaan Lukeva koulu -mallin kehitystyöhön!

Lukeva koulu -mallin tavoitteena on luoda yhdessä opettajien ja koko koulun henkilöstön kanssa lukemiseen innostava kielitietoinen toimintakulttuuri. Mallin avulla koulu voi kehittää ja arvioida omaa lukutaitoa edistävää työtään, omien tarpeiden ja resurssien mukaisesti. Lukeva koulu -mallin käyttäminen on ilmaista ja mahdollista kaikille suomalaisille kouluille.

Ala- tai yläkoulun opettaja (luokilla 3-9 työskentelevä)! Oletko kiinnostunut osallistumaan Lukeva koulu -mallin kehitystyöhön vastaamalla kyselyyn? 

Lukeva koulu -malli sisältää opettajille suunnatun kyselymuotoisen alkuarvioinnin, jonka tulosten pohjalta oman koulun lukevaa kulttuuria ja lukutaitoa edistävää työtä voidaan lähteä kehittämään systemaattisesti. Olemme nyt kehittämässä tätä alkuarvioinnin välinettä, ja yhtenä tärkeänä osana kehitystyötä on teiltä opettajilta saatu palaute välineestä. Osallistumisen ajankohta on lokakuussa viikoilla 40-41, ja edellyttää sähköiseen kyselyyn vastaamista (alkuarvioinnin väline) sekä lyhyen palautteen antamista kyselystä. Aikaa tähän kuluu noin 30-45 minuuttia. 

Kaikkien vastaajien kesken arvomme kaksi Niilo Mäki Instituutin materiaalipalkintoa.  

Lisätietoa:

Lisätietoa Lukeva koulu -mallista löydät osoitteesta https://lukuliike.fi/lukevakoulu/  
Lisätietoa kehitystyöstä: maria.niskakoski@nmi.fi 

Ilmoittautuminen:

Jos kiinnostuit, voit ilmoittaa mahdollisesta osallistumisestasi alla olevalla lomakkeella 9.9.2022 mennessä.