Yhteispeli 2020-2021 Hyvinvointia kouluyhteisöön – koulutukset esimiehille 7.9.2021 Helsinki

Hyvinvointia kouluyhteisöön – koulutukset esimiehille :

Koulutuksiin osallistuvat rehtorit saavat tukea koulun kehittämisprosessin johtamiseen sekä hyvinvoivan kouluyhteisön luomiseen. Kultakin koululta rehtorikoulutuksiin voi osallistua rehtorin lisäksi yksi opettaja (ei pakollinen), ja he työparina suunnittelevat koulunsa työyhteisön koulutustoimintaa. Alueellisia koulutuspäiviä on kolme ja ne järjestetään toistaiseksi webinaareina.

Alueellisten koulutusten sisällöt/koulutettavat toimintatavat ovat: YS- ajan suunnittelu, koulun kehittäminen, työyhteisökokous, pikkukurssit ja huoltamo. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet rehtorit saavat omalla koululla toteutettavien lähikoulutuspäivien aikana lisäkoulutusta muutoksen johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen aloittamiseen. Koulutukseen sisältyy YS-ajan suunnitteluun ja koulun kehittämiseen liittyviä itsenäisiä
välitöitä.

Toiset alueelliset rehtorikoulutukset toteutetaan 6.9.2021 Tampereella ja 7.9.2021 Helsingissä!

Koulutuspäivät toteutetaan klo 10.00-15.30.
Koulutuspäivät ovat sisällöltään samanlaisia ja voit valita, kumpaan koulutuspäivään osallistut.
Kouluttajina toimivat Paula Alasuvanto ja Minna Mustakallio-Sorvari.

Toivomme, että rehtorin mukana koulutukseen osallistuu koulussa toimiva opettaja, joka toimii koulutuspäivässä rehtorin suunnitteluparina. Pari suunnittelee yhdessä, miten koulutuskokonaisuus ja uudet toimintatavat organisoidaan omalla koululla. Molempien tulee ilmoittautua erikseen alla olevalla lomakkeella.

Ilmoittaudu alla olevalla lomakkeella 7.9.2021 Helsinkiin!

Valitse yläpuolella olevasta listasta koulusi
Tähän voit kirjoittaa tarvittaessa muita lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.