Yhteispeli 2020-2021 Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille -koulutukset opettajille 2.2.2021 webinaari

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille -koulutukset opettajille:

Opettajakoulutuksissa koulutettaville tarjotaan käytännönläheisiä toimintatapoja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä sujuvaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Koulutukset koostuvat kolmesta koulutuspäivästä ja koulutuksia järjestetään kahdella eri paikkakunnalla (toisaiseksi webinaareina). Kultakin koulutushankkeessa mukana olevalta koululta opettajien alueellisiin koulutuksiin voi osallistua 2-4 opettajaa.

Alueellisten koulutusten sisällöt/koulutettavat Yhteispelin toimintatavat ovat: tutustumistapaaminen, vanhempainilta, luokkapiiri, teen itse, teemme yhdessä. Toimintatavoista löytyy lisätietoa Yhteispeli -käsikirjasta, johon löytyy linkki sivun alaosasta. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet opettajat saavat lisäkoulutusta lähikoulutuspäivien aikana uusien toimintatapojen käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä ja työnsä reflektoinnissa. Koulutukseen sisältyy myös opettajien itsenäisesti tekemiä välitöitä tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Kohderyhmänä on opetushenkilöstö, erityisesti luokanopettajat, mutta myös yläkoulun opettajat voivat osallistua

Ensimmäiset alueelliset opettajakoulutukset toteutetaan 1.2.2021 ja 2.2.2021 ja 3.2.2021 webinaareina!
Webinaaripäivät toteutetaan klo: 9.30-14.30 (lounastauko 11.30-12.30).
Koulutuspäivät ovat sisällöltään samanlaisia ja voit valita, mihin kolmesta webinaaripäivästä osallistut.

Kouluttajina toimivat Tiina Ojala ja Sari Alanen.

Koulutuspäivät toteutetaan webinaarina Zoom-ympäristössä. Liittymislinkin webinaariin saat ilmoittautumislomakkeen täytettyäsi automaattisesti.
Koulutuksen vuorovaikutuksellisuuden vuoksi toivomme, että pystyisitte raivaamaan kalenterin vapaaksi muista töistä webinaaripäivän ajaksi.

Mikäli seuraavat opettajien koulutuspäivät pystytään toteuttaamaan lähikoulutuksina, ovat paikkakunnat Tampere ja Helsinki (Helsingissä järjestetään kaksi rinnakkaista koulutusryhmää ja Tampereella yksi).

Ilmoittaudu alla olevalla lomakkeella 2.2.2021 webinaariin!

Valitse yläpuolella olevasta listasta koulusi

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.