HAHMOTTAMISEEN, MUISTIIN JA MOTORIIKKAAN LIITTYVIÄ KOULUTUKSIA

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

MUISTI JA OPPIMINEN – TEORIAA JA HARJOITUKSIA

KOHDERYHMÄT Opettajat, erityisopettajat, terapeutit ja psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Muistin teoriaa
Muisti ja oppimisvaikeudet
Muistin arviointi osana opetusta/kuntoutusta
Muistia tukevia menetelmiä ja harjoitteita

KOULUTTAJA Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus

LOIKKIEN KETTERÄKSI – MOTORISEN OPPIMISEN HAVAINNOINTI JA TUKEMINEN

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, psykologit, luokanopettajat, erityisopettajat, fysio- ja toimintaterapeutit, lastenhoitajat sekä muut päivähoito- ja alkuopetusikäisten kanssa työskentelevät.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietämystä motorisesta oppimisesta ja sen vaikeuksista antaen eväitä ongelmien tunnistamiseen, varhaiseen puuttumiseen ja kehityksen seurantaan.

-Mitä ovat motorisen oppimisen vaikeudet?
-Motorisen kehityksen tukeminen: miten liikuntatilanteen ja liikkeen havainnoiminen auttaa tukemaan kehitystä?
-Mitä liikkeestä havainnoidaan?
-Millainen toiminta tukee motorista kehitystä?

KOULUTTAJA Helena Viholainen, KT, elto, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos (erityispedagogiikka)

Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta