Hahmottaminen ja motoriikka

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

Loikkien ketteräksi – motorisen oppimisen havainnointi ja tukeminen

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, psykologit, luokanopettajat, erityisopettajat, fysio- ja toimintaterapeutit, lastenhoitajat sekä muut päivähoito- ja alkuopetusikäisten kanssa työskentelevät.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietämystä motorisesta oppimisesta ja sen vaikeuksista antaen eväitä ongelmien tunnistamiseen, varhaiseen puuttumiseen ja kehityksen seurantaan.

-Mitä ovat motorisen oppimisen vaikeudet?
-Motorisen kehityksen tukeminen: miten liikuntatilanteen ja liikkeen havainnoiminen auttaa tukemaan kehitystä?
-Mitä liikkeestä havainnoidaan?
-Millainen toiminta tukee motorista kehitystä?

KOULUTTAJA Helena Viholainen, KT, elto, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos (erityispedagogiikka)


Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta