Ratkaisukeskeinen työote

Lataa esite tästä

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammattilaisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä (2 koulutuspäivää)

KOHDERYHMÄT Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville oppilashuollon ammattilaisille (mm. rehtorit, psykologit, koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, psykiatriset sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, erityisopettajat)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Kaksipäiväinen koulutus tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa työrauhan rakentamisen osatekijöistä oppilaitosyhteisössä  sekä avaa oppilashuollon ammattilaisten mahdollisuuksia tukea hyvää työrauhaa omista rooleistaan käsin. Koulutuksessa harjoitellaan työrauhan tukemiseen soveltuvia ratkaisukeskeisiä menetelmiä, jotka sopivat konsultaation tueksi oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa työskenneltäessä. Osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisen kokeilun työrauhan tukemiseen liittyen, soveltaen jotakin koulutuksessa harjoiteltua ratkaisukeskeistä menetelmää omassa kouluyhteisössään. Koulutus tarjoaa hyvän vertaisoppimisen mahdollisuuden osallistujien jakaessa kokemuksiaan toteutetuista kokeiluista. Toteutetaan vain lähikoulutuksena

KOULUTTAJA Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija


Ratkaisukeskeinen työote oppijan kohtaamisessa – (1 koulutuspäivä)

KOHDERYHMÄT Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville mm. rehtorit, oppilaanohjaajat, erityisopettajat, resurssiopettajat, luokanopettajat, luokanohjaat ja kasvatusohjaajat).

​KOULUTUKSEN TAVOITTEET​ Koulutuksessa tutustutaan ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan sekä sen mahdollisuuksiin ja hyötyihin erilaisten oppijoiden kohtaamisessa. Osallistujat pohtivat ratkaisukeskeisen työotteen sovellusmahdollisuuksia oppilaitosympäristössä ja tutustuvat joihinkin konkreettisiin menetelmiin, joita on mahdollista soveltaa erilaisten oppijoiden koulunkäynnin ja oppimisen tukemisessa.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Tutustutaan ratkaisukeskeisen työotteen periaatteisiin käytännön esimerkkien avulla. Mallintamisen ja toiminnallisen parityöskentelyn avulla harjoitellaan ratkaisukeskeisiä menetelmiä sekä pohditaan niiden soveltamismahdollisuuksia omaan työhön.

KOULUTTAJA Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija


Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

Olen Tiina ja minulla on yli 25 vuoden työkokemus erityisopettajana haastavista vuorovaikutustilanteista koulumaailmassa. Olen toiminut 14 vuotta aikuiskouluttajana Niilo Mäki Instituutissa, jossa olen kouluttanut opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstöä kohtaamaan haastavaa käyttäytymistä ja käyttämään ratkaisukeskeistä työotetta. Työnohjaajana minulla on runsaasti kokemusta eri tavoin konfliktoituneista työyhteisöistä sekä kokemusta esihenkilöiden kanssa työskentelystä eri kokoisissa ja eri alojen yhteisöissä. Ratkaisukeskeisenä työyhteisösovittelijana ymmärrän haastavan työkäyttäytymisen erilaisia ilmenemismuotoja, niiden takana olevia tarpeita sekä erityisesti sitä, millä tavoin näihin pulmiin voidaan yhdessä löytää kestäviä, toimivia ja kaikkia yhteisön jäseniä hyödyttäviä ratkaisuja.


Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta