Ongelmallinen digipelaaminen ja somen käyttö kouluissa

Lataa esite tästä

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

Ongelmallinen digipelaaminen ja somen käyttö kouluissa (1 koulutuspäivä)

KOHDERYHMÄ: Alakoulun opettajat, erityisopettajat, koulunkäyntiavustajat

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA TEHTÄVÄT: Koulutuksessa käsitellään sosiaalisen median ja digipelaamisen ilmiöitä. Perehdytään ongelmallisen digipelaamisen määritelmään, yleisyyteen, altistaviin tekijöihin ja ongelman kehittymiseen sekä käsitellään ongelmallisen pelaamisen tunnistamista ja vaikutuksia sekä sen yhteyttä muuhun hyvinvointiin. Lisäksi tutustutaan ongelmallisen sosiaalisen median käytön ilmiöön ja käytön taustalla vaikuttaviin tekijöihin sekä somen käytön hallintaan tarjolla oleviin tuen muotoihin.

Neurokirjon lapsia (esimerkiksi ADHD, autismikirjon piirteitä (ASD) tai oppimisvaikeuksia) koskevissa tutkimuksissa on tuotu esille näiden lasten haavoittuvuus digilaitteiden käytön suhteen. Esimerkiksi tarkkaamattomuusoireet, haasteet sosiaalisissa taidoissa, mieltymys näyttöpohjaisen teknologian selkeyteen ja ennustettavuuteen sekä digipeleistä saatava stimulaatio ja välittömät palkkiot voivat altistaa heitä ongelmalliselle digilaitteiden käytölle. Koulutuksessa käsitellään nepsy-lasten älylaitekäytön riskiä ja niiden ennakointia ja niihin liittyvien haittojen käsittelyä.

Koulutus tarjoaa opettajille ja muille koulun ammattilaisille työvälineitä käsitellä liiallisen median käytön teemoja sekä tukea oppilaita oman median käyttönsä kriittisessä tarkastelussa. Tavoitteena on tukea opetushenkilökuntaa tunnistamaan ongelmallisen pelaamisen merkit ja oireet ajoissa, antaa työkaluja ja keskustelunaiheita ilmiön puheeksiottoon ja käsittelemiseen koulussa eri tilanteissa ja eri oppitunneilla (ryhmäkeskustelut, toiminnalliset tehtävät, teematunnit). Keskustellaan myös haittojen mahdollisista hoitomuodoista ja -mahdollisuuksista. Koulutus sisältää osallistavaa oppimista sekä käytännön työvälineisiin tutustumista. Varaamme myös aikaa keskustelulle.

KOULUTTAJAT:
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti
Päivi Merjonen, PsT, psykologi ja tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Julia Turok, PsM, psykologi, projektisuunnittelija, Niilo Mäki Instituutti
Terhi Mustonen, psykologi, PsM, päällikkö, tutkija, Sosped-säätiö
Katja Mankinen, psykologi PsM, suunnittelija, ryhmän apuohjaaja, Sosped-säätiö


Ongelmallinen digipelaaminen ja somen käyttö kouluissa (2 koulutuspäivää)

KOHDERYHMÄ: Alakoulun opettajat, erityisopettajat, koulunkäyntiavustajat

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutuksessa käsitellään sosiaalisen median ja digipelaamisen ilmiöitä. Perehdytään ongelmallisen digipelaamisen määritelmään, yleisyyteen, altistaviin tekijöihin ja ongelman kehittymiseen sekä käsitellään ongelmallisen pelaamisen tunnistamista ja vaikutuksia sekä sen yhteyttä muuhun hyvinvointiin. Lisäksi tutustutaan ongelmallisen sosiaalisen median käytön ilmiöön ja käytön taustalla vaikuttaviin tekijöihin sekä somen käytön hallintaan tarjolla oleviin tuen muotoihin.

Neurokirjon lapsia (esimerkiksi ADHD, autismikirjon piirteitä (ASD) tai oppimisvaikeuksia) koskevissa tutkimuksissa on tuotu esille näiden lasten haavoittuvuus digilaitteiden käytön suhteen. Esimerkiksi tarkkaamattomuusoireet, haasteet sosiaalisissa taidoissa, mieltymys näyttöpohjaisen teknologian selkeyteen ja ennustettavuuteen sekä digipeleistä saatava stimulaatio ja välittömät palkkiot voivat altistaa heitä ongelmalliselle digilaitteiden käytölle. Koulutuksessa käsitellään nepsy-lasten älylaitekäytön riskiä ja niiden ennakointia ja niihin liittyvien haittojen käsittelyä.

Koulutus tarjoaa opettajille ja muille koulun ammattilaisille työvälineitä käsitellä liiallisen median käytön teemoja sekä tukea oppilaita oman median käyttönsä kriittisessä tarkastelussa. Tavoitteena on tukea opetushenkilökuntaa tunnistamaan ongelmallisen pelaamisen merkit ja oireet ajoissa, antaa työkaluja ja keskustelunaiheita ilmiön puheeksiottoon ja käsittelemiseen koulussa eri tilanteissa ja eri oppitunneilla (ryhmäkeskustelut, toiminnalliset tehtävät, teematunnit). Keskustellaan myös haittojen mahdollisista hoitomuodoista ja -mahdollisuuksista. Koulutus sisältää osallistavaa oppimista sekä käytännön työvälineisiin tutustumista. Varaamme myös aikaa keskustelulle.

KOULUTTAJAT
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti
Päivi Merjonen, PsT, psykologi ja tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Julia Turok, PsM, psykologi, projektisuunnittelija, Niilo Mäki Instituutti
Terhi Mustonen, psykologi, PsM, päällikkö, tutkija, Sosped-säätiö
Katja Mankinen, psykologi PsM, suunnittelija, ryhmän apuohjaaja, Sosped-säätiö


Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta