Vastuuton työkäyttäytyminen

Lataa esite tästä

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

Esihenkilö – löydä ratkaisun avaimia vastuuttoman työkäyttäytymisen kohtaamiseen ja puuttumiseen

KOHDERYHMÄ: Koulutuspäälliköt, rehtorit, apulais- ja vararehtorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT: Rehtoreiden työ on haastavaa ihmissuhdetyötä. Työn lisääntyneet vaatimukset näkyvät mm. tuoreimmassa rehtoribarometrissa (2021), jossa havaittiin kohtalaista ja voimakasta uupumusta 26 prosentilla kyselyyn vastanneista. Barometrista selviää, että rehtoreiden työtahti, työn kognitiiviset ja emotionaaliset vaatimukset ovat kasvaneet, työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan on käynyt haastavammaksi ja koronastressi on tuonut haastavan työn päälle lisäkuormaa.

Oppilaiden välisten ristiriitojen ratkaisemiseen on olemassa paljon erilaisia tutkimukseen pohjaavia puuttumisen keinoja ja niitä sovelletaankin kouluissa ahkerasti. Näitä ristiriitoja myös ratkaistaan useamman aikuisen voimin, usein myös huoltajien tuella. Kognitiivisen ja emotionaalisen kuormittumisen kokemus voi kuitenkin merkittävästi lisääntyä, mikäli rehtori kohtaa työyhteisössään alaisen taholta vastuutonta työkäyttäytymistä, joka heijastelee pahimmillaan kielteisesti koko kouluyhteisöön. Vastuuton työkäyttäytyminen on sellaista käyttäytymistä työyhteisössä, joka häiritsee ja vaikeuttaa työyhteisön toimintaa ja aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laskua muissa työyhteisön jäsenissä.

Koulutus on suunnattu esihenkilöille, jotka haluavat vahvistaa omaa osaamistaan vastuuttoman työkäyttäytymisen puuttumisessa ja saada lisää varmuutta tilanteisiin, jotka haastavat esihenkilön omia vuorovaikutustaitoja. Koulutukseen kuuluu pieni ennakkotehtävä, jossa osallistuja kuvaa jonkin haastavaan käyttäytymiseen liittyvän arjen työtilanteen, jota hän on jäänyt pohtimaan tai jonka ratkaisemiseen hän kaipaisi lisää työkaluja. Tapausesimerkit kuvaillaan ja käsitellään siten, että niiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Pyrimme löytämään vastauksia kysymykseen: MITEN puuttuminen käytännössä tehdään? HUOM! Koulutuksen näkökulma on ohjauksellinen ja keskusteleva, ei juridinen.

KOULUTTAJA: Kiiski Tiina, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija


Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

Olen Tiina ja minulla on yli 25 vuoden työkokemus erityisopettajana haastavista vuorovaikutustilanteista koulumaailmassa. Olen toiminut 14 vuotta aikuiskouluttajana Niilo Mäki Instituutissa, jossa olen kouluttanut opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstöä kohtaamaan haastavaa käyttäytymistä ja käyttämään ratkaisukeskeistä työotetta. Työnohjaajana minulla on runsaasti kokemusta eri tavoin konfliktoituneista työyhteisöistä sekä kokemusta esihenkilöiden kanssa työskentelystä eri kokoisissa ja eri alojen yhteisöissä. Ratkaisukeskeisenä työyhteisösovittelijana ymmärrän haastavan työkäyttäytymisen erilaisia ilmenemismuotoja, niiden takana olevia tarpeita sekä erityisesti sitä, millä tavoin näihin pulmiin voidaan yhdessä löytää kestäviä, toimivia ja kaikkia yhteisön jäseniä hyödyttäviä ratkaisuja.


Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta